ชี้ช่องกองทุนเด่น : BCAP-DISRUPT เน้นลงทุนหุ้นนวัตกรรมต้นน้ำ | ทันข่าว Today
29 กันยายน 2564
564

ชี้ช่องกองทุนเด่น : BCAP-DISRUPT เน้นลงทุนหุ้นนวัตกรรมต้นน้ำ

ชี้ช่องกองทุนเด่น : BCAP-DISRUPT เน้นลงทุนหุ้นนวัตกรรมต้นน้ำ
Highlight
ธีมการลงทุนที่เป็นที่นิยมในรอบหลายปีที่ผ่านมา และน่าจะยังเป็นที่นิยมต่อเนื่องไปอีกหลายปี ก็คือธีมเทคโนโลยี โดยเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีต้นน้ำ ที่นำมาพัฒนาก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ เรียกว่าเป็นการ Disruptive Technology เดิม คือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ นั้น จะเข้ามาสร้างตลาดและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ มาแทนที่จนทำให้ผลิตภัณฑ์เดิมถูก Disrupt ไป ซึ่งเรามีทางเลือกในการลงทุนที่ค่อนข้างหลากหลาย ทันข่าวToday มีกองทุนเปิดใหม่ในธีมนี้ มาแนะนำ


ถ้าเราพูดถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะพัฒนาได้เร็วมากขึ้น ซึ่งไม่ได้เกิดจากการพัฒนาเชิงลึกของนวัตกรรมนั้นๆเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากการพัฒนาด้านกว้างด้วย คือการผสมผสานของนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่จะออกมาตอบโจทย์มนุษย์มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น

การพัฒนาด้านวัคซีน MRNA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ แต่จริงๆแล้วนวัตกรรมนี้ถูกคิดค้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ยุค 90’s ด้วยความพร้อมของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้าน DNA Sequencing หรือการเข้ามีบทบาทของ AI, BIG DATA และประสิทธิภาพของ Computer รวมถึงการใช้ Cloud Computing ที่มาอำนวยความสะดวกให้การพัฒนาสร้าง Technology อย่าง MRNA ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน

Application ต่างๆ อย่างเช่น Facebook ที่มีคนใช้กันกว่า 2.8 พันล้านบัญชี มีเทคโนโลยีต้นน้ำที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้าน Internet หรือการใช้ Cloud Computing ที่สามารถเก็บ Data ฐานข้อมูลต่างๆมากมาย โดยประมาณว่า FB ใช้ข้อมูลต่อวันถึง 4 petabyte หรือ 4 ล้านกิกะไบทต่อวัน การใช้ AI และ BIGDATA มาจัดการข้อมูลและสอดส่องการใช้งาน ของแต่ละ USER จนสามารถ Feed news และอื่นๆที่ตรงใจกับผู้ใช้ได้มากขึ้นเรื่อยๆไม่รวมถึง Device มือถือ คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานที่ต้องมี การแสดงผล semiconductor ประจำเครื่องอีกด้วย

NETFLIX, DISNEY+ หรือ Application ดูหนังต่างๆ ที่ทำให้เราเข้าถึงการดูหนังได้อย่างหลากหลายและราคาจ่ายรายเดือนที่ถูกมาก หากเทียบกับสมัยก่อนที่เราต้องซื้อเครื่องเล่นวีดิโอ และหนังเป็นรายเรื่อง

นวัตกรรมต้นน้ำเหล่านี้ที่ขับเคลื่อน Disruption จึงถือว่าเป็นรากฐานในการพัฒนาและมีความจำเป็นต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้นเปรียบเสมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างโลกอนาคตอันใกล้ให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี (BCAP-DISRUPT)

ลงทุนในหน่วยลงทุน ETF ในหลักทรัพย์บริษัท ที่ได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อการต่อยอดนวัตกรรมที่จะพลิกโฉมธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในอนาคต เช่น Autonomous and Robotics, Artificial Intelligence/ MachineLearning and Big Data, Cloud and NextGen Computing, Internet of Things, 5 G/ NextG Wireless, Space Exploration เป็นต้น ล้วนเป็นเทคโนโลยีต้นน้ำ หรือฐานรากสำคัญที่จะทำให้นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นได้

กองทุนที่รวมเทคโนโลยีต้นน้ำขับเคลื่อน Disruption แห่งอนาคต ครบจบในกองทุนเดียว
เราจะเห็นได้ถึงความคล้ายกับกองทุน ARK Innovation ETF (ARKK) ที่เน้นลงทุนในหุ้นนวัตกรรมต่างๆ ต่างที่กอง BCAP-DISRUPT เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่-กลาง ซึ่งเหมาะกับช่วง Mid Cycle มากกว่า ARKK ที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-เล็ก และยังคัดสรรความหลากหลาย สร้างความน่าสนใจให้พอร์ตมากขึ้น ด้วยกลุ่มเทคโนโลยีข้างต้น

จุดเด่นของกอง BCAP-DISRUPT ที่ไม่เหมือนใคร

  • เป็นกองทุน Thematic ที่ลงทุนในเทคโนโลยีต้นน้ำ ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมใหม่เพื่อรับมือกับ Disruption ในอนาคต
  • ลงทุนผ่านกองทุนของหลากหลายบลจ.ทั่วโลกไม่จำกัดการลงทุนในบลจ.ใด บลจ.หนึ่ง ทำให้เข้าถึงหลักทรัพย์ได้กว่า 500 หลักทรัพย์
  • มุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงโดยจัดพอร์ตการลงทุนให้ครอบคลุมหลากหลายธีมการลงทุนและกลุ่มธุรกิจ
  • เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่-กลาง ซึ่งเหมาะกับช่วง Mid Cycle


กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี (BCAP-DISRUPT)

โปรโมชั่นพิเศษ! ระหว่าง IPO วันที่ 6-12 ต.ค. 64 ปรับลดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) เหลือ 0.535% จากปกติ 1.07% เตรียมจองซื้อกองทุน BCAP-DISRUPT ผ่าน Streaming for Fund ตั้งแต่วันที่ 6 -12 ต.ค. 64