11 กันยายน 2564
2,243

โรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) ภายใต้ “โครงการลมหายใจเดียวกัน กลุ่ม ปตท.”

Highlight :

โรงพยาบาลสนามภายใต้ “โครงการลมหายใจเดียวกัน กลุ่ม ปตท. เปิดบริการ 4 จุดหลัก ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ครบวงจร

1. หน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจร(End-to-End)  ณ อาคาร EnCo Terminal หรือ EnTer ของบริษัท Energy Complex กลุ่ม ปตท.

2. โรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยระดับ“สีเขียว”  กระจายไปยังโรงแรมต่างๆ ใน กทม.

3. โรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยระดับ“สีเหลือง”  โรงแรมเดอะบาซาร์ กรุงเทพ

4. โรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยระดับ“สีแดง” หน้า รพ.ปิยะเวท เขตห้วยขวาง 


ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19  ที่ประชาชนยังคงต้องเผชิญอยู่ตอนนี้

กลุ่ม ปตท. มุ่งหวังใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในมือเพิ่มศักยภาพให้ระบบสาธารณสุขมีความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงมากขึ้น โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และพันธมิตรทางการแพทย์ ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกฯ และโรงพยาบาลปิยะเวท จัดตั้ง “หน่วยคัดกรอง และโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End)ภายใต้ “โครงการลมหายใจเดียวกัน กลุ่ม ปตท. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) ภายใต้ “โครงการลมหายใจเดียวกัน กลุ่ม ปตท เน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยวิธี  “ตรวจเร็ว แยกเร็ว รักษาเร็วเป็นการตรวจรักษาแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศเป็นต้นแบบภาคธุรกิจจับมือกับภาครัฐ

20210911-a-02.jpeg

เปิดบริการ 4 จุดหลัก ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ครบวงจร

จุดที่ 1 หน่วยคัดกรอง โครงการลมหายใจเดียวกัน  อาคาร EnCo Terminal หรือ EnTer ของบริษัท Energy Complex กลุ่ม ปตท.  ใช้เป็นจุดคัดกรองสำหรับกลุ่มเสี่ยง โดยร่วมมือกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ในการวางระบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียน และตรวจโดยใช้ชุดตรวจ Antigen test kit และหากพบว่ามีการเสี่ยงติดเชื้อ จะนำส่งตรวจ RT-PCR ต่อไป 
 
สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ระดับ สีเขียว ที่สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นที่บ้านหรือในชุมชน จะได้รับมอบ “กล่องพลังใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์การทางแพทย์และยาที่จำเป็น พร้อมมีระบบติดตามอาการด้วย โดยต้องลงทะเบียน ล่วงหน้า 3 วัน ผ่านระบบแอปพลิเคชัน QueQ เท่านั้น สามารถรองรับประชาชนได้วันละ 1,500-2,000 คน เปิดให้บริการเวลา 08.00-14.00 น. หากใครไม่สะดวกจองล่วงหน้า สามารถ walk in มารับบริการได้

โรงพยาบาลสนามครบวงจร รองรับผู้ป่วยทั้ง 3 ระดับ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

ส่วนจุดที่ 2, 3 และ 4  จัดเตรียมเป็น โรงพยาบาลสนามครบวงจร โครงการลมหายใจเดียวกัน เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ทุกระดับความรุนแรง ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลปิยะเวท

1. โรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยระดับสีเขียว  เปิดให้บริการในรูปแบบของ Hospitel กระจายไปในหลายโรงแรมในกรุงเทพฯ จำนวนกว่า 1,000 เตียง รองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากหน่วยคัดกรองอย่างเป็นระบบ

2. โรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยระดับสีเหลือง  สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการในระดับหนักขึ้น เปิดให้บริการ ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ กรุงเทพฯ จำนวน 300 เตียง และ

3. โรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยระดับสีแดง จัดสร้างโรงพยาบาลสนามระดับวิกฤต ICU บนพื้นที่ 4 ไร่ โดยปรับพื้นที่โล่งของโรงพยาบาลปิยะเวท เป็นสถานที่ก่อตั้ง   รองรับผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง

เพราะเชื่อว่าคนไทยทุกคนล้วนมี “ลมหายใจเดียวกัน” กลุ่ม ปตท. จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการทำงาน  ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

20210911-a-01.jpeg

 

ติดต่อโฆษณา!