31 กรกฎาคม 2564
3,141

รณรงค์ “สวมหน้ากาก” ในบ้าน ลดแพร่เชื้อโควิด-19 & 10 ข้อ ทำทันที ! เมื่อกลับถึงบ้าน

รณรงค์ “สวมหน้ากาก” ในบ้าน ลดแพร่เชื้อโควิด-19 & 10 ข้อ ทำทันที ! เมื่อกลับถึงบ้าน
HighLight :

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้ทุกคนในครอบครัวสวมหน้ากากในบ้านเพิ่มมากขึ้น เมื่อทำกิจกรรมใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว เช่น 1. ดูทีวีร่วมกัน พูดคุยกัน เมื่ออยู่ในห้องปรับอากาศร่วมกัน 2. เมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงในบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในครอบครัว


“ประเทศไทย” บังคับใช้มาตรการสวมหน้ากากในที่สาธารณะอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว แต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน กลับพบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสสมาชิกในครอบครัวกันเพิ่มมากขึ้น ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงออกมารณรงค์การสวมหน้ากากในบ้านให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหลายคนอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ในทันที แต่นับจากนี้ อย่างน้อย ๆ เวลาอยู่ในบ้าน จังหวะไหนควรสวมแมสก์ ? และนอกจากนี้ ยังมีอีก 10 ข้อ ที่ควรทำทันที ! เมื่อกลับบ้าน จะมีอะไรบ้าง #ทันข่าวสุขภาพ จะพาไปติดตาม

 

อนามัยโพล ชี้ คนไทยสวมหน้ากากในบ้านร้อยละ 20

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผย ผลการสำรวจ Anamai Event Poll โดยกรมอนามัย ประเด็น “พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ในบ้าน” วันที่ 19 – 28 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1,324 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลว่าคนในครอบครัวจะแพร่เชื้อให้คนในบ้าน ร้อยละ 75 ส่วนพฤติกรรมการสวมหน้ากากตลอดเวลาในบ้านได้ทุกครั้ง เพียงร้อยละ 20 

 

อธิบดีกรมอนามัย ย้ำ จำเป็นต้องรณรงค์สวมแมสก์ในบ้าน

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ขณะนี้มีความจำเป็นต้องรณรงค์การสวมหน้ากากในบ้านให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในครอบครัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้าง ทำให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก แม้เดิมทีมาตรการสวมหน้ากาก เพื่อป้องกันโควิด-19 จะเน้นปฏิบัติเมื่อออกจากบ้านหรือเดินทางไปยังที่สาธารณะที่มีผู้คนหนาแน่น แต่ปัจจุบันกลับพบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสสมาชิกในครอบครัว หรือเกิดกับผู้ใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่การแพร่ระบาดได้มีการขยายเพิ่มเช่นเดียวกัน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ดังนั้น การสวมหน้ากากในบ้าน จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพิ่มมากขึ้นสำหรับทุกครอบครัวในช่วงเวลานี้

 

ผลโพล ระบุ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย สวมแมสก์ในบ้าน

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวถึงแผนจัดกิจกรรมสวมหน้ากากในบ้านลดโรคทั่วไทยเป็นเวลา 14 วัน ผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด มีความคิดเห็นว่า จะเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 67 ด้านประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ 64 จังหวัด จะเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 84 นอกจากนี้ เกี่ยวกับประเด็นการสวมหน้ากาก ผลอนามัยโพลยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในบ้าน เมื่อพูดคุยกันในบ้านมากที่สุด ร้อยละ 84.9 รองลงมาคือ สวมตลอดเวลา ยกเว้นตอนกินอาหาร อาบน้ำ ดื่มน้ำ ร้อยละ 81.9 และสวมเมื่อทำกิจกรรมร่วมกันในบ้าน เช่น ดูทีวี ร้อยละ 38.6 ในขณะที่ประชาชนเห็นว่าไม่สามารถสวมหน้ากากได้เมื่อนอนห้องเดียวกัน ร้อยละ 30.1

 

เวลาอยู่ในบ้าน จังหวะไหนควรสวมแมสก์ ?

นายแพทย์สุวรรณชัย ขอความร่วมมือให้ทุกคนในครอบครัวสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในบ้านเพิ่มมากขึ้น และสวมให้ถูกวิธี โดยให้ปิดจมูก ปาก คาง และกระชับกับใบหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสวมหน้ากากเมื่อทำกิจกรรมใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว ดังต่อไปนี้ 

 1. ดูทีวีร่วมกัน พูดคุยกัน เมื่ออยู่ในห้องปรับอากาศร่วมกัน
 2. เมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงในบ้าน

นอกจากนี้ ควรสวมแมสก์ในบ้านร่วมกับพฤติกรรมการป้องกันโรคอื่น ๆ ได้แก่ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกัน แยกการใช้อุปกรณ์ส่วนตัว ลดการออกไปสถานที่เสี่ยงนอกบ้าน หมั่นล้างมือเป็นประจำ ทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่จับร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ตู้เย็น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร และให้งดการกินอาหารร่วมกันไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัว 

 

จากข้อมูลข้างต้นที่รวบรวมมาจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยังมีข้อปฏิบัติที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำให้ทำทันที เมื่อกลับถึงบ้าน ดังต่อไปนี้

 

10 ข้อ ทำทันที เมื่อกลับถึงบ้าน

 1. ทำความสะอาดภายในรถทุกครั้ง หลังใช้งาน
 2. เก็บรองเท้าไว้นอกบ้าน
 3. ถอดหน้ากากอนามัยใส่ถุงให้มิดชิด ทิ้งในถังขยะแยกเฉพาะ
 4. เช็ดทำความสะอาดกระเป๋า โทรศัพท์ นาฬิกา แว่นตา กุญแจ
 5. ล้างมืออย่างน้อย 20 วินาที
 6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของหรือนั่งเก้าอี้ โซฟา ก่อนอาบน้ำ
 7. ไม่สัมผัสสัตว์เลี้ยง หรือบุคคลในบ้าน ก่อนอาบน้ำ
 8. แยกเสื้อผ้าใส่แล้วออกจากเสื้อผ้าที่ใส่ในบ้าน
 9. อาบน้ำและสระผมทันที เมื่อกลับถึงบ้าน
 10. เมื่อกินข้าวร่วมกัน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

 

แหล่งที่มา:

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/161958/

https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/376000457351618

 

#รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์คลิกอ่านทันข่าว

ติดต่อโฆษณา!