05 กรกฎาคม 2564
7,936

หมอแนะกิน “ฟ้าทะลายโจร” ทันทีที่สงสัยติดโควิด-19 ป้องกันเชื้อลงปอด

หมอแนะกิน “ฟ้าทะลายโจร” ทันทีที่สงสัยติดโควิด-19 ป้องกันเชื้อลงปอด
HighLight : ผลการทดสอบทางคลินิก ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 243 คน มีอาการน้อย ได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร (Andrographolide)
พบเชื้อลงปอด (อาการรุนแรง) เพียง 1 คน หรือคิดเป็น 0.4
% หมอแนะนำ ทันทีที่ “สงสัย” ติดโควิด-19 กินยาฟ้าทะลายโจรได้เลย เพื่อป้องกันเชื้อลงปอด

เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2564 “ฟ้าทะลายโจร” ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีเงื่อนไขในการใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง

ต่อมา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดเสวนาวิชาการ “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19 ปรากฏว่ามีข้อมูลที่ยิ่งสนับสนุนให้เห็นว่าการใช้ “ฟ้าทะลายโจร” ร่วมรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้นมาถูกทาง อย่างสถานการณ์ปัจจุบัน “ฟ้าทะลายโจร” นำมาใช้รักษาผู้ป่วยที่กักตัวเองที่บ้าน (Home Isolation) ดังนั้น ผลการทดสอบทางคลินิกเป็นอย่างไร ? และท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดกำลังวิกฤตหนัก จะเริ่มกินฟ้าทะลายโจรได้ตอนไหน ?

ทีมข่าว “ทันข่าว Today” ขอหยิบยกข้อมูลสำคัญที่มาจากการเสวนาวิชาการในวันนั้น มาให้อ่านกัน

 

ผู้ป่วย 243 คน กิน “ฟ้าทะลายโจร” พบเชื้อโควิด-19 ลงปอดแค่คนเดียว !

ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวิน กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ และผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยผลทดสอบทางคลินิกของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ที่วิจัยร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง: ผู้ป่วยคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ และอยู่ใน State Quarantine Hospitals ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร, นครปฐม และราชบุรี เมื่อ ธ.ค. 63 จำนวน 539 คน

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม 1 : ผู้ป่วย 296 คน ไม่ได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร (Andrographolide)

             (สัดส่วน 53% เป็นผู้ป่วยที่มีอาการน้อย 47% ผู้ป่วยไม่มีอาการ)

ผลการทดสอบ : พบเชื้อลงปอด (อาการรุนแรง) 71 คน หรือคิดเป็น 24%

กลุ่ม 2 : ผู้ป่วยทั้ง 243 คน มีอาการน้อย ได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร (Andrographolide)

ผลการทดสอบ : พบเชื้อลงปอด (อาการรุนแรง) 1 คน หรือคิดเป็น 0.4%

 

ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสยมพร กล่าวข้อมูลเพิ่มเติมว่า คนไข้เพียงคนเดียวที่มีอาการรุนแรง แม้ได้กินสารสกัดฟ้าทะลายโจร เพิ่งได้รับยาวันที่ 11 ของการติดเชื้อ ซึ่งถือว่าค่อนข้างช้า ขณะเดียวกันผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรง ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป จะยิ่งมีโอกาสเสี่ยงสูง พร้อมกับสรุปผลการทดลองว่า การได้รับหรือไม่ได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร ส่งผลต่ออาการของคนไข้แตกต่างกันอย่างมาก 

 

Andrographolide ในฟ้าทะลายโจร มีบทบาทในการปราบไวรัส

ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสยมพร หลักการรักษาโรคติดเชื้อ มีอยู่ 4 ข้อ ได้แก่

 1. กำจัดเชื้อโรคต้นเหตุ (Specific Rx)
 2. ควบคุมกระบวนการก่อโรค (Adjunctive Rx)
 3. การรักษาอาการป่วย (Symptomatic Rx)
 4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่ออวัยวะต่าง ๆ (Rx of Complications)

ซึ่ง 3 ข้อแรก Andrographolide มีบทบาทอย่างมาก

หมอแนะทันทีที่ “สงสัย” ติดโควิด-19 กินยาฟ้าทะลายโจรได้เลย

ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสยมพร วิเคราะห์เจาะลึกไปอีกว่า เมื่อดูกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้รับ Andrographolide ฟ้าทะลายโจรเลย ในกลุ่มที่ไม่มีอาการเลย กับกลุ่มที่มีอาการน้อย โอกาสที่ร่างกายของพวกเขาจะมีอาการรุนแรง (เชื้อลงปอด) ก็เกิดขึ้นเท่า ๆ กัน ดังนั้น ถ้าเพิ่งติดเชื้อโควิด-19 ก็ไม่ควรปล่อยนิ่งเฉย

ดังนั้น ทันทีที่รู้ว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือสงสัยมาก ๆ ว่าจะติดเชื้อ ก็ควรกินยาฟ้าทะลายโจรให้เร็วที่สุด ในขนาดยาที่เหมาะสม ซึ่งการให้ยาในงานวิจัยก็อยู่ที่ ขนาดยาที่มีปริมาณ Andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งเป็นวันละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน 5 วัน แต่ก็ต้องระวังว่ากลุ่มไหนไม่ควรใช้ ผลข้างเคียงมีอะไรบ้าง แต่ถึงแม้จะมีผลข้างเคียง ก็หายได้เอง ไม่ได้รุนแรง

4 จุดเด่นของ “ฟ้าทะลายโจร”

 1. ความปลอดภัยสูง (Safe)
 2. มีประสิทธิภาพ (Effective)
 3. หาง่าย (Widely Available)
 4. ประหยัด (Economical)

ข้อห้ามใช้ “ฟ้าทะลายโจร”

 1. ผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายโจร
 2. สตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
 3. ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคไตอักเสบจากการติดเชื้อ
 4. ผู้ป่วยโรค “รูมาติก”
 5. ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และมีอาการรุนแรง เช่น มีตุ่มหนองในคอ ไข้สูง หนาวสั่น เป็นต้น

ข้อควรระวังในการใช้

อาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ เช่น ผื่นคัน ลมพิษ จนถึงอาการช็อกจากการแพ้อย่างรุนแรง หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน แล้วไม่หาย หรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยา ควรหยุดใช้และไปพบแพทย์

อาการไม่พึงประสงค์

อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น  

 

 

แหล่งที่มา :

https://www.facebook.com/dtam.moph/videos/318920859766646

 

#รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์คลิกอ่านทันข่าว

ติดต่อโฆษณา!