08 พฤษภาคม 2564
4,954

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” ยันคุณภาพ วัคซีนโควิด-19 “Sinovac – AstraZeneca”

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” ยันคุณภาพ วัคซีนโควิด-19 “Sinovac – AstraZeneca”
Highlight

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวัคซีนโควิด-19 ที่นำเข้าประเทศไทย ทั้ง 2 ยี่ห้อ ได้แก่ วัคซีน CoronaVac ของบริษัท Sinovac จากจีน และวัคซีน AstraZeneca ได้มาตรฐาน “ทุกรุ่น” ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในคุณภาพวัคซีนและไปรับการฉีดวัคซีน

วัคซีนโควิด-19 ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยแล้ว ขณะนี้มีอยู่ 2 ยี่ห้อ คือ วัคซีน CoronaVac ของบริษัท Sinovac สาธารณรัฐประชาชนจีน และวัคซีน AstraZeneca ของบริษัท AstraZeneca

 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียกความเชื่อมั่นประชาชน

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ สร้างความกังวลและความกลัวต่อประชาชน ทำให้ไม่กล้าฉีดวัคซีน นั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจ วัคซีนทั้ง 2 ยี่ห้อ มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับรองวัคซีนบริษัท Sinovac 7 รุ่นการผลิต และวัคซีน AstraZeneca 1 รุ่นการผลิต

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีกระบวนการควบคุมคุณภาพวัคซีนที่เข้มแข็งได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นสมาชิกถาวรของเครือข่ายห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพด้านวัคซีน ซึ่งวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยต้องผ่านการอนุมัติขึ้นทะเบียนจาก อย. และสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง

 

กระบวนการทดสอบวัคซีนโควิด-19 “Sinovac – AstraZeneca” ที่นำเข้าไทย

- ตรวจสอบกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice; GMP) และโรงงานต้องมีมาตรฐานสากล มีความสม่ำเสมอในกระบวนการผลิตที่น่าเชื่อถือได้

- ผลการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและคนมีความปลอดภัย แสดงประสิทธิผลของวัคซีนในระดับที่ยอมรับได้

- อย. อนุมัติ

- สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ พร้อมพิจารณาเอกสารสรุปขั้นตอนการผลิต , รับรองรุ่นการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนถึงประชาชน

 

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวอีกว่า “สำหรับกรณีการเกิดอาการข้างเคียงและสงสัยการปนเปื้อนของวัคซีนนั้น จากกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการทดสอบมากกว่า 10 รายการในทุกรุ่นการผลิตที่ผ่านมา รวมถึงการทดสอบความปราศจากเชื้อและการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง การตรวจปริมาณโปรตีนของเซลล์ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนให้ผลผ่านเกณฑ์ ดังนั้นโอกาสปนเปื้อนเฉพาะรุ่นการผลิตหรือเฉพาะบางขวดนั้นแทบไม่มีเลย จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมายไว้”

ติดต่อโฆษณา!