29 เมษายน 2564
30,679

5 คำตอบ ขั้นตอนเคลมเงินประกันโควิด...ยังไง ?

5 คำตอบ ขั้นตอนเคลมเงินประกันโควิด...ยังไง ?
Highlight

สถานการณ์โควิด-19 เข้าสู่ขั้นวิกฤตแบบนี้ ไม่ต้องสงสัยว่า  “ประกันโควิด” มียอดกรมธรรม์รวมเกือบ 11 ล้านฉบับเข้าไปแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ไปแล้ว เพราะนาทีนี้ การบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพกลายเป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยทั่วประเทศ 


“ประกันโควิด” ผลิตภัณฑ์ที่กำลังฮิตและได้รับความนิยมในประเทศไทยมีให้เลือก 2 แบบหลัก ๆ ได้แก่ 
 1. แบบเจอ - จ่าย - จบ
 2. แบบให้ค่ารักษาพยาบาล

คำถามที่หลายคนสงสัยในเวลาที่ “เตียงรักษา” กลายเป็นของหายากที่สุด ว่า หากติดเชื้อโควิด-19 จริงๆ แล้ว เงื่อนไข และวิธีเคลมประกันต้องทำยังไงบ้าง 

1. เปิดขั้นตอนการเคลมประกันโควิด เริ่มกันที่
เอกสารที่ใช้ในการเคลม
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ และผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19 (ฉบับจริง)
3. ผลการตรวจโรคว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากห้องทดลอง (Lab test result ฉบับจริง) ที่เป็นผลตรวจจาก รพ. ในไทย
4. แฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล พร้อมประทับตรา รพ.
5. ใบเสร็จสรุปค่าใช้จ่าย รายละเอียดยา เวชภัณฑ์ ผลตรวจวินิจฉัย ฯลฯ พร้อมประทับตรา รพ.
6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร
7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัญชี (สำหรับเฉพาะแผนเจอ จ่าย จบ)
8. สำเนากรมธรรม์ประกันโควิดที่ยังไม่หมดอายุ
9. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

‼️อย่าลืมว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ในการเคลมให้บริษัทประกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล

[ประกันโควิดแบบคุ้มครองค่ารักษาตามจริง จะต่างกับแบบเจอจ่ายจบ ตรงที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนแบบ “เหมาเป็นก้อน”]

2. รพ.ทั่วไปเตียงเต็ม ต้องไปนอน รพ.สนามหรือ Hospitel เคลมได้มั้ย 
อันดับแรกทาง รพ. ที่เราไปตรวจจะต้องประสานงานจัดหาเตียงให้ หากต้องแอดมิท รพ.เอกชนแล้วพบว่าเตียงเต็มก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีที่รักษา เพราะล่าสุด คปภ. ได้ออกคำสั่งใหม่มาแล้วว่าผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ.สนามและ Hospitel ให้ถือว่าเป็น “ผู้ป่วยในและสามารถเคลมประกันโควิดได้” ไม่ต้องกังวล

แต่จะเคลมได้หรือไม่ในทุกเคสหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ “นโยบายของบริษัทประกันด้วย”กรณีขอย้ายไป Hospitel  บางบริษัทประกันเราเลือกได้ แต่บางแห่งไม่ได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

3. ถ้าซื้อไว้หลายที่ เคลมได้หมดเลยไหม
ถ้าซื้อไว้หลายกรมธรรม์ ทุกกรมธรรม์ก็ต้องจ่าย แต่เราจำเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์ หรือใบเสร็จค่ารักษาจากโรงพยาบาลหลายฉบับ ไม่สามารถคัดลอกเองได้!!

4. ประกันโควิด-19 จะสามารถใช้ได้ หลังจากซื้อประกันครบ 14 วัน หมายความว่า จะได้รับสิทธิหลังตรวจพบว่าติดเชื้อในวันที่ 15 เป็นต้นไปเท่านั้น และต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ตัวจริง เพื่อยืนยัน

การอ่านเงื่อนไขก่อนซื้อจำเป็นมากๆ เพราะจะมีรายละเอียดว่าคุ้มครองกรณีไหน และไม่คุ้มครองกรณีไหนบ้าง ประกันโควิดจะคุ้มครองหลังซื้อ 14 วัน (ระยะรอคอย) หมายความว่า ถ้าซื้อวันที่ 1 จะคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อหลังวันที่ 15 เจอก่อนหน้านั้นเคลมไม่ได้ 

หรือหากเงื่อนไขกำหนดว่า คุ้มครองกรณี “ตรวจพบครั้งแรกเท่านั้น” หมายความว่า หากเป็นแล้วหาย แล้วมาเป็นใหม่ ประกันจะไม่คุ้มครอง

5. สำหรับใครที่มี ประกันสุขภาพ ไม่จำเป็นต้องทำ “ประกันโควิดแบบคุ้มครองค่ารักษา” เพราะประกันสุขภาพคุ้มครองครอบคลุมอยู่แล้ว แต่สามารถซื้อประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบเพิ่มได้

#รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์คลิกอ่านทันข่าว

ติดต่อโฆษณา!