10 เมษายน 2564
2,727

ติดเชื้อเกือบพันในไม่กี่วัน!! ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งไม่หยุด

ติดเชื้อเกือบพันในไม่กี่วัน!! ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งไม่หยุด
Highlight

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นับตั้งแต่ต้นเดือน เมษายน ที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นมากทุกวัน และไม่ได้จำกัดพื้นที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพียงเท่านั้น แต่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 


ประเทศไทยติดโควิด :
1 เมย. 64 - 26 คน
3 เมย. 64 - 69 คน
4 เมย. 64 - 96 คน 
5 เมย. 64 - 194 คน
6 เมย. 64 - 250 คน
7 เมย. 64 - 334 คน
8 เมย. 64 - 405 คน
9 เมย. 64 - 559 คน

ข้อมูลอัพเดท (เพิ่มเติม) 
กระทรวงกลาโหม เปิด 10 รพ.สนามในเขต กทม. และปริมณฑล รวม 3,195 เตียง
วันที่ 8 เม.ย.2564 กระทรวงกลาโหม เปิดแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จากการสนับสนุนของเหล่าทัพ เพื่อรองรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑลโดยรอบ (ระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ) ได้เตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้ว รวมกว่า 3,195 เตียง ประกอบด้วย
1. ปตอ.1 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ  จำนวน 200 เตียง
2. สนามมวยค่ายบุรฉัตร กองพลทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 100 เตียง
3. สนามกีฬากลาง กรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 400 เตียง
4. โรงพลศึกษา ศูนย์พัฒนาการกีฬา กรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 120 เตียง
5. โรงรถ กองพันทหารช่าง กรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 120 เตียง
6. ศูนย์ฯ 8 (วัฒนาแฟคทอรี 2) จ.สมุทรสาคร จำนวน 1,000 เตียง
7. ศูนย์ฯ 9 (บ.วิท วอเตอร์ฯ ) จ.สมุทรสาคร จำนวน 485 เตียง
8. ศูนย์ฯ 10 (สภาอุตสาหกรรม) จ.สมุทรสาคร จำนวน 500 เตียง
9. ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 150 เตียง
10. รร.การบิน อาคารแผนกฝึก (ทอ.) อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวน 120 เตียง

ติดต่อโฆษณา!