07 กรกฎาคม 2567
320

ลดเสี่ยง เลี่ยงอัมพาต


"โรคหลอดเลือดสมอง" หรือ "สโตรค" โรคนี้อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนหนุ่มสาว ภาวะหลอดเลือดสมองเกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่มักมองข้าม เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และการสูบบุหรี่ การรู้เท่าทันและป้องกันโรคนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว


สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก:

1. หลอดเลือดสมองตีบตัน: การสะสมของลิ่มเลือดหรือไขมันในหลอดเลือด ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ อาจเกิดจากคราบไขมันสะสมหรือการเคลื่อนตัวของลิ่มเลือดจากหัวใจ

2. หลอดเลือดสมองแตก: หลอดเลือดในสมองแตก เลือดไหลทับเนื้อสมอง มักเกิดจากความดันโลหิตสูงเป็นเวลานานหรือเส้นเลือดโป่งพอง

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง

- ความดันโลหิตสูง

- โรคเบาหวาน

- ไขมันในเลือดสูง

- การสูบบุหรี่

- การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป

- การไม่ออกกำลังกาย

- ภาวะอ้วน


อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

เมื่อหลอดเลือดสมองตีบตันหรือแตก จะทำให้สมองไม่ได้รับออกซิเจนและสารอาหาร ส่งผลให้เซลล์สมองตายและอาจนำไปสู่อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตของใบหน้า หรือสูญเสียความสามารถในการพูดและการทรงตัว อาการสามารถเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันและมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับส่วนของสมองที่ได้รับผลกระทบ เช่น

- อ่อนแรงหรือชาที่ใบหน้า แขน หรือขา โดยเฉพาะที่ซีกหนึ่งของร่างกาย

- พูดไม่ชัดเจนหรือพูดลำบาก

- การมองเห็นผิดปกติ

- ปวดศีรษะอย่างรุนแรง

- สูญเสียการทรงตัวหรือการประสานงาน


ผลกระทบและการรักษา

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายต่อสมองและฟื้นฟูการทำงานของร่างกาย เช่น:

- ยาละลายลิ่มเลือดสำหรับกรณีหลอดเลือดสมองตีบตัน

- การผ่าตัดเพื่อลดความดันในสมองในกรณีหลอดเลือดสมองแตก

- การฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น กายภาพบำบัด การพูดบำบัด และการฝึกสมอง


การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองสามารถทำได้โดยควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

- ควบคุมความดันโลหิต ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด

- เลิกบุหรี่และลดการดื่มแอลกอฮอล์

- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

- การกินอาหารที่มีประโยชน์

- การควบคุมน้ำหนัก


หลอดเลือดสมองเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม การรู้ถึงสาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกันสามารถช่วยให้เรารับมือกับโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลสุขภาพตนเองในทุกๆ วันเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย และหากมีอาการที่น่าสงสัย ควรรีบพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและตรวจรักษาอย่างทันท่วงที ด้วยความปรารถนาดีจาก “ทันข่าวสุขภาพ”

รับชมวิดีโอ : https://youtu.be/OT46hmgMFTY?si=aUeKv8VX2e7dboyZ

ติดต่อโฆษณา!