30 มิถุนายน 2567
498

เตรียมตัวให้พร้อม ! พบกับโรคที่มักมาเยือนในฤดูฝน


โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสเดงกี ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค โรคนี้เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทย ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากในทุกปี 

สาเหตุ

โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) ซึ่งมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์หลัก (DEN-1, DEN-2, DEN-3, และ DEN-4) เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนี้ ยุงลายจะเป็นพาหะนำไวรัสจากผู้ป่วยไปยังคนอื่นๆ การติดเชื้อไวรัสเดงกีทำให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดและเนื้อเยื่อ ซึ่งนำไปสู่อาการไข้เลือดออก

อาการ

อาการของโรคไข้เลือดออกแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

  1. ระยะไข้สูง (Febrile Phase) ผู้ป่วยจะมีไข้สูงอย่างรวดเร็ว อาจมีอาการปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อและข้อ ปวดกระบอกตา อ่อนเพลีย และมีผื่นขึ้น
  2. ระยะวิกฤต (Critical Phase) ไข้จะลดลงแต่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เลือดออกง่าย น้ำในเลือดออกจากหลอดเลือด ทำให้เกิดภาวะช็อก
  3. ระยะฟื้นตัว (Recovery Phase) อาการจะดีขึ้น ไข้ลดลง และร่างกายจะค่อย ๆ ฟื้นตัว

การรักษา

ปัจจุบันยังไม่มียาที่สามารถรักษาไวรัสเดงกีโดยตรง การรักษาจึงเน้นไปที่การดูแลอาการของผู้ป่วย เช่น การให้ยาลดไข้ (ห้ามใช้ยาแอสไพรินหรือไอบูโพรเฟน) ให้สารน้ำทางหลอดเลือด เพื่อป้องกันภาวะช็อก และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

การป้องกัน

การป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถทำได้โดยการลดการแพร่พันธุ์ของยุงลายและป้องกันการถูกยุงกัด เช่น

- กำจัดแหล่งน้ำขังรอบบ้าน

- ใช้มุ้งลวดและเครื่องดักยุง

- ทายากันยุง

- สวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกาย

- ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีการระบาด

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาที่สำคัญในหลายประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ร้อนชื้น อย่างประเทศไทย ซึ่งอาจจะมีการแพร่พันธ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออกนี้

หากอาการที่ผิดปกติทางร่างกายและสุขภาพแม้เพียงเล็กน้อยควรรีบพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและตรวจรักษาอย่างทันท่วงที ด้วยความปรารถนาดีจาก "ทันข่าวสุขภาพ"

รับชมวิดีโอ : https://youtu.be/gtfRkqApRjQ?si=ouRHmA2-a39PPcJwติดต่อโฆษณา!