22 พฤษภาคม 2567
67

นักวิจัยออสซี่นำ AI เข้ามาช่วยแยกประเภทเนื้องอกสมองได้เร็วขึ้น

นักวิจัยออสซี่นำ AI เข้ามาช่วยแยกประเภทเนื้องอกสมองได้เร็วขึ้น

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย หรือ ANU ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อจำแนกเนื้องอกในสมองได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกที่มีชื่อว่า “DEPLOY” สามารถจำแนกเนื้องอกในสมองจำนวน 10 ชนิดย่อยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เครื่องมือดังกล่าวจะวิเคราะห์ภาพเนื้อเยื่อสมองของผู้ป่วยด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อทำการจำแนกประเภทเนื้องอก

Danh-Tai Hoang หัวหน้าร่วมของโครงการนี้ ได้อธิบายว่า ในปัจจุบันมาตรฐานสำหรับการวินิจฉัยและจัดหมวดหมู่เนื้องอกในสมองจะใช้กระบวนการที่เรียกว่า DNA methylation Profiling ซึ่งกระบวนการนี้จะๆใช้เวลานานหลายสัปดาห์และไม่สามารถใช้ได้อย่างวงกว้าง เมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI ซึ่งสามารถให้ผลลัพธ์ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง และที่สำคัญ DEPLOY มีความแม่นยำถึง 95 เปอร์เซ็นต์ โดย DEPLOY ได้รับการฝึกอบรมและตรวจสอบความถูกต้องด้วยชุดข้อมูลผู้ป่วยประมาณ 4,000 รายจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป 

ทั้งนี้ นักวิจัยเชื่อว่าในที่สุดแล้วจะสามารถพัฒนาเครื่องมือ AI ที่จะมาใช้เพื่อช่วยในการจำแนกประเภทของมะเร็งชนิดอื่นได้ 

ติดต่อโฆษณา!