22 เมษายน 2567
304

สงกรานต์ไป โควิดมา ติดเชื้อพุ่ง 18 เท่า

สงกรานต์ไป โควิดมา ติดเชื้อพุ่ง 18 เท่า20240422-b-01.jpg


กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคโควิด-19 พบแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้เมื่อต้นปี แนะกลุ่มเสี่ยง 608 ระมัดระวังหากมีอาการสงสัยป่วยควรปรึกษาแพทย์

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์ของโรคโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ แต่ยังไม่มีรายงานการระบาดรุนแรง 

แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ได้สั่งการทุกจังหวัดประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อม กำชับทุกหน่วยงานดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง

🚩 กรมควบคุมโรคระบุ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (14-20 เม.ย.) พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 1,004 ราย เฉลี่ย 143 รายต่อวัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ 

🚩 พื้นที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ กรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดท่องเที่ยวหลายแห่ง และพบผู้ป่วยอาการรุนแรงปอดอักเสบ 292 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 101 ราย และเสียชีวิต 3 ราย โดยผู้เสียชีวิตทุกราย เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคเรื้อรัง (608)

🚩 สาเหตุที่ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่ ผู้ป่วยมีอาการเหมือนไข้หวัด ทำให้ไม่ระวังป้องกันตนเอง ส่งผลให้ติดต่อไปยังผู้อื่น จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 
 
🚩 สายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยในขณะนี้ ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ายังคงเป็นสายพันธุ์รุ่นลูกของโอมิครอน 

🚩 อาการป่วย จะมีลักษณะอาการคล้ายหวัด เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อย ตามตัว ปวดศีรษะ มีน้ำมูก โดยยังไม่พบว่ามีระดับความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์โอมิครอนเดิมในปีที่ผ่านมา

🚩 กรมควบคุมโรคระบุ โรคโควิด-19 ขณะนี้มีลักษณะเหมือนโรคประจำถิ่น สามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี เพียงแต่จะมีจำนวนมากหรือน้อยแล้วแต่ช่วงเวลา ขณะนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วไป อาทิ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด 
 
🚩 แนะนำประชาชนทั่วไปควรเน้นสุขอนามัยส่วนบุคคล ส่งเสริมให้มีการสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่แออัดที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ล้างมือบ่อยๆ หากมีอาการคล้ายหวัด ควรทำการตรวจ ATK ที่บ้าน 

🚩 กลุ่มเสี่ยง 608 หากผลตรวจเป็นบวก 2 ขีด ให้สวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและพบแพทย์โดยเร็วเมื่อมีอาการหายใจลำบาก หรืออื่นๆ
 
🚩 นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แนะนำช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงไป รพ.หากไม่จำเป็น  เลื่อนได้ควรเลื่อน หรือใช้วิธีเทเล หรือพบแพทย์ทางออนไลน์

🚩 ถ้าจำเป็นต้องไปโรงพยาบาล ควรป้องกันตัว ใส่หน้ากาก ล้างมือหลังจับต้องสิ่งของสาธารณะ เลี่ยงที่แออัด/ใช้เวลาสั้นๆ และสังเกตรอบตัว อยู่ห่างจากคนไอจาม

🚩 ปีก่อนพุ่งกว่า 2 เท่าจากก่อนสงกรานต์ถึงหลังสงกรานต์ แต่พุ่งต่อเนื่องไปถึง 18 เท่าช่วงต้น มิ.ย.

🚩 นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 ว่า อาการของโรคโควิดเปลี่ยนไป ส่วนใหญ่เป็นอาการของทางเดินหายใจส่วนบน คอ จมูก มากกว่าทางเดินหายใจส่วนล่าง หลอดลม และปอด

คนติดเชื้อไวรัสโควิดจะมีอาการเด่นคือ เจ็บคอมาก ไข้ต่ำๆ มีน้ำมูก คัดจมูกเล็กน้อย จมูกได้กลิ่น ไม่ค่อยไอ ไม่เหนื่อย คนที่มีอาการเช่นนี้ขอให้แยงจมูกตรวจ ATK เอง ถ้าเห็น 2 ขีด แสดงว่าติดเชื้อไวรัสโควิด

ติดต่อโฆษณา!