31 มีนาคม 2567
1,116

มะเร็งไทรอยด์ อย่าปล่อยให้สายไป

ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์อยู่บริเวณลำคอ มีลักษณะคล้ายปีกผีเสื้อ ทำหน้าที่ คือ ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อร่างกาย โดยทำหน้าที่รักษาระดับเมตาบอลิซึมของร่างกาย ควบคุมความดันโลหิต อุณหภูมิของร่างกาย ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ และน้ำหนักหากผู้ป่วยเกิดความผิดปกติที่ต่อมไทรอยด์หรือเป็นมะเร็งไทรอยด์ก็จะส่งผลทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติไปด้วย

ซึ่งถ้าพูดถึงมะเร็งไทรอยด์นั้นจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จัดอยู่ในอันดับ 7 ของมะเร็งทั้งหมดที่พบในเพศหญิง มะเร็งไทรอยด์เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในต่อมไทรอยด์ และพัฒนาเป็นก้อนมะเร็งขึ้น และอาจจะขยายโตขึ้นเรื่อย ๆ สามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้

สาเหตุของการเกิดมะเร็งไทรอยด์

ปัจจุบันยังไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่ามะเร็งไทรอยด์เกิดจากสาเหตุอะไร แต่มีหลายปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยง ดังนี้

 • การได้รับรังสีบริเวณลำคอหรือบริเวณต่อมไทรอยด์ 
 • เคยเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ 
 • ขาดแร่ธาตุไอโอดีน 
 • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์

อาการของมะเร็งไทรอยด์

 • มะเร็งไทรอยด์ในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ 
 • คลำพบก้อนนูนใต้ผิวหนังบริเวณกึ่งกลางลำคอ (ก้อนเดียวหรือหลายก้อน) 
 • เสียงแหบ 
 • หายใจลำบาก
 • หายใจมีเสียงหวีด 
 • กลืนลำบากหรือรู้สึกเจ็บขณะกลืน 
 • เจ็บบริเวณลำคอหรืออาจะลามไปที่หู 
 • ต่อมน้ำเหลืองที่ลำคอบวม

การตรวจหามะเร็งไทรอยด์

 • ซักประวัติ โรคประจำตัว และการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 
 • การตรวจเลือด 
 • การทำอัลตราซาวด์ 
 • การตรวจด้วยไอโอดีนรังสี 
 • การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
 • การทำไทรอยด์สแกน 
 • การตรวจชิ้นเนื้อ 

แนวทางการรักษามะเร็งไทรอยด์

 • การผ่าตัด 
 • การรับประทานไอโอดีนรังสีหรือที่เรียกว่า “การกลืนแร่” 
 • การรับประทานยาฮอร์โมนไทรอยด์ 
 • การฉายรังสี การทำเคมีบำบัด (การฉายรังสี-เคมีบำบัดไม่ค่อยมีความจำเป็นในการรักษา จะใช้เฉพาะผู้ป่วยบางรายที่มีการกลับมาเป็นซ้ำหรือเป็นโรคในระยะลุกลาม)

การป้องกันและลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งไทรอยด์

 • การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง 
 • เลือกรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนสูง 
 • ตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี

หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายควรรีบพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและตรวจรักษาอย่างทันท่วงที ด้วยความปรารถนาดีจาก #ทันข่าวสุขภาพรับชมวิดีโอ : https://youtu.be/jgfPLt6PyHk?si=JAs9ngProRKG96FFติดต่อโฆษณา!