20 มกราคม 2564
7,791

จ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือน เจอโควิดรอบ2 ...ได้เยียวยาอะไรกับเขาบ้าง?

จ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือน เจอโควิดรอบ2 ...ได้เยียวยาอะไรกับเขาบ้าง?
Highlight
จ่ายประกันสังคมทุกเดือนๆ สำหรับบรรดามนุษย์เงินเดือน ที่มักเรียกกันว่า “ลูกจ้าง ม.33”
ที่มาจากชื่อเต็มๆ ว่า ผู้ประกันตน มาตรา 33


เชื่อว่าหลายคนเจอโควิดรอบ2 ที่กระจายไปเกือบจะทั่วประเทศนี้เข้าไป อาจจะเจอภาวะแบบนี้ 

 • โดนหยุดงาน แบบไม่ได้เงินเดือน เพราะนายจ้างโดนรัฐบาลสั่งปิดเพื่อป้องกันโควิดระบาด
 • กักตัวเพราะเสี่ยงติดโควิด 

รับเงินไม่เกิน 50% ของเงินเดือน (ประกันสังคมกำหนดเพดานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน >> ได้เงินเดือนสูงสุด 7,500 บาท 

วิธีเบิกเงิน

ลูกจ้าง - กรอกฟอร์ม สปส.2-01/7 ให้นายจ้าง และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 
นายจ้าง - รวบรวมข้อมูลลูกจ้าง แล้วเข้าไปลงทะเบียนในระบบ Eservice 

20210120-a-.jpg


ข้อมูลครบ อนุมัติ รับเงินรอบแรกภายใน 5 วัน 
(ถ้าเงินไม่เข้าบัญชี โทรสายด่วน 1506 ได้เลย) 

อย่าลืม‼️ บริษัทต้องถูกรัฐบาลสั่งปิด 
เพราะถ้าปิดเอง อันนี้ ไม่ได้เบิกประกันสังคมแบบเหตุสุดวิสัยไม่ได้ 

แต่อย่างเพิ่งหมดหวัง‼️ ...ยังมีช่องทางอื่นๆ อีก ที่ทันข่าวToday  รวบรวมมาให้ช่วงโควิดเพื่อข้อมูลดีๆ สำหรับลูกจ้างในระบบฝ่าวิกฤตรอบนี้ไปด้วยกัน  

 • กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง 
  ได้รับเงินชดเชย 70 %ของเงินเดือน (ประกันสังคมกำหนดเพดานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) ปีละไม่เกิน 200 วัน 
 • ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง 
  เหลือ 3 % ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64
 • การว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย 
  45 %ของเงินเดือน (ประกันสังคมกำหนดเพดานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) 
  ปีละไม่เกิน 90 วัน
 • ช่วยค่าเลี้ยงลูกเดือนละ 800 บาท
  ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เรียกว่า “เงินสงเคราะห์บุตร” เด็ก 1 คนจะได้รับตั้งแต่เดือนที่เกิด จนถึงอายุครบ 6 ปี ในจำนวนเดือนละ 600 บาท แต่เดือนมกราคม-เมษายน 64 จะได้รับ 800 บาท ผู้ชายก็ยื่นได้ [สิทธิผู้ประกันตน 1 คนต่อบุตรตามกฎหมายไม่เกิน 3 คน] 
 • ช่วยค่าคลอด 15,000 บาท
  ลูกจ้างที่กำลังตั้งครรภ์ เมื่อคลอดในปี 2564 นี้จะได้รับค่าคลอดจากประกันสังคม 15,000 บาท ต่อครั้ง จากแต่เดิมที่ประกันสังคมจ่าย 13,000 บาท จะเพิ่มมาอีก 2,000 บาท
 • ช่วยค่าฝากครรภ์ 1,500 บาท
  ลูกจ้างที่ตั้งครรภ์มีโอกาสเข้าถึงการฝากครรภ์ เพื่อให้เช็กและตรวจสอบความแข็งแรงของเด็กในครรภ์ ประกันสังคมจึงช่วยค่าฝากครรภ์เพิ่มอีก 500 บาท เป็น 1,500 บาท ตลอดอายุครรภ์
ลูกจ้าง ม. 33 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิในโครงการ "เราชนะ" ที่รัฐฯ จ่ายเยียวยา 3,500 บาท นาน 2 เดือน ตามมาตรการล่าสุด เจ็บปวดเบาๆ แต่เราจะผ่านทักวิกฤตไปได้ เชื่อสิ 
ที่มา สำนักงานประกันสังคม
ติดต่อโฆษณา!