20 มกราคม 2567
1,010

เชิญชวนผู้ประกันตน ม. 33 และ ม.39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ถึง 31 มี.ค.

เชิญชวนผู้ประกันตน ม. 33 และ ม.39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ถึง 31 มี.ค.

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เชิญชวนผู้ประกันตน ม. 33 และ ม.39 ใช้สิทธิประกันสังคมกับการตรวจสุขภาพพื้นฐานและตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรค 14 รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม

ตรวจโรคฟรี 14 รายการ ประกอบด้วย 

• ตรวจคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test
• ตรวจเต้านม และสอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง
• ตรวจตา คัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตา
• ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
• ตรวจปัสสาวะ UA
• ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS
• ตรวจการทำงานของไต Cr และ eGFR
• ตรวจไขมันในเลือดชนิด Total cholesterol & HDL cholesterol
• ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg
• ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear
• ตรวจมะเร็งปากมดลูก Via
• ตรวจ HPV DNA TEST ชนิด 2 สายพันธุ์ และ 14 สายพันธุ์
• ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง FIT TEST
• เอกซเรย์ปอด Chest X-ray

นอกจากรายการดังข้างต้น ผู้ประกันตนสามารถรักษาฟัน ด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ประกันสังคม ทำฟันฟรี (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด) ภายใต้วงเงิน 900 บาท/ปี ณ สถานประกอบการของท่าน โดยไม่ต้องหยุดงานและไม่ต้องเดินทาง ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67 กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1556
ติดต่อโฆษณา!