31 ธันวาคม 2566
8,031

“จิตเวช” โรคฮิต หรือ คิดไปเอง


ปัจจุบันคนไทยที่ป่วยด้วยโรคจิตเวชมีไม่น้อย ขณะที่ผู้ป่วยบางรายรู้ตัวว่าตนเองป่วย บางรายก็ไม่รู้ตัวว่าป่วย ที่สำคัญไปกว่านั้น ผู้ป่วยบางรายยังสับสนในอาการป่วยทางจิตเวชบางโรค และเข้าใจผิดคิดว่าตนเองป่วยเป็นโรคทางกาย  โดยสถานการณ์การเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ช่วง 6 - 7 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยในระบบเพิ่มสูงขึ้น 2 เท่า และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต


สาเหตุของการเกิดโรคทางจิตเวช

 • สภาพแวดล้อม: สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ในการเกิดโรคทางจิตเวช
 • พันธุกรรม: พฤติกรรมทางจิตเวชบางประการมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม 
 • ปัญหาทางสังคม: ปัญหาทางสังคมเช่น ความกดดันจากงาน ปัญหาครอบครัว หรือ การแยกตัวจากสังคมมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต
 • สื่อทางประสาทผิดปกติจากร่างกายของผู้ป่วยเอง
 • ยาเสพติด: การใช้ยาเสพติดทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคทางจิต

การแสดงอาการของผู้ป่วยโรคทางจิตเวช 

 • การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์: บุคคลที่เป็นโรคจิตเวชอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รวดเร็วหรือไม่คาดฝัน เช่น การรู้สึกซึมเศร้า หรือ กระวนกระวาย
 • การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม: มีการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน, การเรียน หรือ กิจกรรมที่เคยทำอยู่เป็นปกติ
 • ปัญหาในการนอน: การนอนมีปัญหา เช่น นอนมากเกินไปหรือ นอนน้อยเกินไป
 • การเปลี่ยนแปลงทางกาย: อาจมีอาการทางกายที่ไม่สามารถอธิบายได้ เช่น ปวดทั่วไป หรือ อาการไม่สบาย
 • การแยกตัว: บุคคลที่เป็นโรคจิตเวชอาจมีการแยกตัวจากสังคม การละเลยกิจกรรมที่เคยสนใจ หรือ การเคารพต่อตนเอง
 • การพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่ปกติ: การพูดที่ไม่สมเหตุสมผล การกระทำที่ไม่ปกติ หรือ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ

วิธีการรักษาโรคทางจิตเวช

 • การให้ยาบำบัด โดยแพทย์จะใช้ยาในการควบคุมอาการทางจิตตามอาการของผู้ป่วย
 • การบำบัดทางจิตหรือการจัดการกับผู้ป่วยในด้านจิตให้เข้าใจและปรับตัวกับสถานการณ์
 • การรักษาร่วมกับครอบครัว ซึ่งครอบครัวจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษา
 • การฝึกทักษะด้านการจัดการอารมณ์ การเรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์และควบคุมตนเองให้กับผู้ป่วย
 • การติดตามและการดูแลต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงแผนการรักษาตามความอาการของผู้ป่วย

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคทางจิตเวช

 • ตระหนักถึงความต้องการของตัวเองและปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลง
 • ทานยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • ทำกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกสนุก, เช่น การเรียนรู้งานศิลปะ, การอ่านหนังสือ, หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม.
 • การรับความช่วยเหลือจากผู้อื่น ผู้ป่วยทางจิตเวชต้องกล้าที่จะขอความช่วยเหลือ หากมีความต้องการปรึกษาหรือขอแรงสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อน หรือ แพทย์ 
 • การดูแลร่างกาย: รักษาการทานอาหารที่มีประโยชน์, การนอนหลับที่เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
 • ไม่ละเลยกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกสนุกและผ่อนคลายเพื่อสร้างช่วงเวลาที่ปลอดภัยและรู้สึกอบอุ่น
 • การตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมและเป็นไปได้ตามความสามารถของตัวเอง

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคทางจิตเวช

 • เข้าใจและรับรู้ถึงโรคจิตเวช โดยอาจจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคจิตเวชที่ผู้ป่วยกำลังเผชิญ เพื่อเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับอาการและวิธีการรักษา
 • สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการดูแล เช่น  การสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความสบาย เปิดโอกาสในการพูดคุยที่เปิด
 • รับฟังและเข้าใจความรู้สึก หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เร็วเกินไป
 • ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชก็จำเป็นต้องรักษาร่างกายและจิตใจตนเองด้วย เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นและหลีกเลี่ยงภาวะเครียดจากการดูแลผู้ป่วย
 • หาเครือข่ายสนับสนุน เช่น การเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนหรือคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

โรคทางจิตเวช "รู้ไว แก้ไขได้" 

มีปัญหาไม่รู้ปรึกษาใคร สามารถรับบริการจากกรมสุขภาพจิต ปรึกษานักจิตวิทยาผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง


รับชมวิดิโอเพิ่มเติม: https://fb.watch/pbppnIXazJ/

ติดต่อโฆษณา!