10 ธันวาคม 2566
1,415

สัญญาณเตือนเมื่อร่างกายขาดสารอาหาร


ภาวะขาดสารอาหารมีอาการเป็นอย่างไร เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง และจะมีวิธีในการดูแลโภชนาการสำหรับบุคคลที่ดีอย่างไร รศ. นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม อายุรแพทย์ด้านโภชนวิทยาคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้ให้ความรู้และคำแนะนำดังนี้ 


20231210-b-03.jpg

ภาวะขาดสารอาหาร หมายถึง “ภาวะที่ร่างกายขาดสารที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เติบโตและแข็งแรง” อาการที่เด่นชัดเลย คือ จะมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ขี้หนาว และเจ็บป่วยง่าย ซึ่งการดูแลเรื่องการรับประทานอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ ไม่มากไปหรือไม่น้อยไป เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยดูแลสุขภาพ เพราะถ้าทานอาหารน้อยเกินไปก็จะทำให้เกิดภาวะโภชนาการต่ำ แต่ถ้าทานอาหารมากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดภาวะโภชนาการเกิน 


20231210-b-01.jpg


ภาวะโภชนาการต่ำ จะแสดงอาการ ดังนี้
- เจ็บป่วยง่าย
- เวียนหัว อ่อนแรง
- เพลียตลอดเวลา
- ความอยากอาหารลดลง

ภาวะโภชนาการเกิน จะแสดงอาการ ดังนี้
- น้ำหนักเกินเกณฑ์
- เหนื่อยง่าย
- หายใจติดขัด อึดอัดไขมันส่วนเกินสะสมมาก
- เกิดโรคบางชนิด เช่น โรคอ้วน

สาเหตุที่ทำให้ภาวะโภชนาการไม่สมดุลย์
- โรคผิดปกติด้านการกิน
- ความรู้เรื่องอาหารจำกัด
- เข้าถึงอาหารลำบาก


20231210-b-02.jpg


วิธีการป้องกันภาวะขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการไม่สมดุลย์
- ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกชนิด
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- กินอาหารมีประโยชน์ หลากหลาย และ ครบทุกหมวดหมู่
- ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

เบื้องต้นจะสามารถตรวจวัดภาวะร่างกายว่ามีความสมดุลย์หรือไม่ ผ่านการวัดดัชนีมวลกาย หรือ BMI  และพิจารณามวลกล้ามเนื้อควบคู่กันไปด้วย


รับชมวิดิโอเพิ่มเติม: https://youtu.be/f1HqY-e8DlQ?si=j9U7RqOGAPHvfsSF


ติดต่อโฆษณา!