30 กันยายน 2566
1,507

เอ็นหัวไหล่อักเสบเส้นเอ็นหัวไหล่อักเสบ เกิดจากความเสื่อมของเส้นเอ็นเป็นส่วนมาก รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ ที่ทำให้เกิดการกระชากของจุดเกาะเส้นเอ็นได้ เพราะฉะนั้น ควนถนอมหัวไหล่ให้ดี เพราะถ้าเกิดการเสียหายไปแล้ว จะทำให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนคงเป็นไปได้ยากจริง ๆ


20230930-b-01.jpg

สังเกตอาการเบื้องต้น

- ปวดบริเวณหัวไหล่ ร้าวถึงต้นคอ แขน ในเวลากลางคืน

- ไหล่ติด ยกไหล่ได้ไม่สุด

- อ่อนแรง ไม่มีแรงทำกิจวัตรประจำวัน

 

20230930-b-02.jpg

ปัจจัยเสี่ยง

- อายุ 50 ปีขึ้นไป

- การใช้งานไหล่ผิดปกติ

- ภาวะเส้นเอ็นฉีกขาดข้างตรงกันข้าม โอกาสเจอถึง 35 %

- การสูบบุหรี่

 

20230930-b-03.jpg

รักษาด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง ดีอย่างไร

- แผลเล็ก

- ฟื้นตัวเร็ว พักงานไม่นาน

- ลดอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อนข้างเคียง

- ที่คล้องแขน 4 - 6 สัปดาห์

- รักษาต่อเนื่อง 4 - 6 เดือน

ติดต่อโฆษณา!