02 กันยายน 2566
7,945

เป็นลมหมดสติ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา

เวลาอยู่ในสถานที่แออัด หรือร้อนอบอ้าว ก็มีโอกาสที่จะเป็นลมได้ แต่บางครั้งการเป็นลมอาจจะไม่ได้เกิดจากปัจจัยเหล่านี้

แต่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคภัยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนก็ได้

 

20230902-b-02.jpg

สาเหตุ

- เป็นลมธรรมดา

- เป็นลมจากกิริยาบางอย่าง

- เป็นลมจากความดันเลือดต่ำ

- เป็นลมจากโรคหัวใจ

-  เป็นลมจากโรคหลอดเลือดสมอง

 

20230902-b-03.jpg

อาการ

- วูบ

- ตัวเย็น หน้าซีด

- เหงื่อแตก

- หน้ามืด

- หัวใจหยุดเต้น

 

20230902-b-01.jpg

การปฐมพยาบาล

- ให้นอนศีรษะต่ำ

- อย่ามุง

- ใช้น้ำเย็นเช็ดหน้า

- อย่าให้กินหรือดื่ม

- ฟื้นแล้ว นอนพักต่อ

 

หากเป็นลมบ่อย แนะนำให้ไปลองตรวจเช็ดร่างกายดูสักหน่อย เพื่อความปลอดภัย เพื่อรักษาได้ทันท่วงที

ติดต่อโฆษณา!