11 มิถุนายน 2565
1,583

ร้านอาหารเมนู “กัญ” คึกคัก เตือนสายเขียวอ่านคำเตือนก่อนบริโภค!

ร้านอาหารเมนู “กัญ” คึกคัก เตือนสายเขียวอ่านคำเตือนก่อนบริโภค!
Highlight

เมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด และอนุญาตให้ประชาชนปลูกได้ นำมาประกอบอาหารหรือส่วนผสมในเครื่องดื่มได้ ทำให้ร้านอาหารต่างคึกคักและเพิ่มเมนู “กัญ” เพื่อเอาใจชาวสายเขียวกันเป็นพิเศษ ทั้งนี้ร้านอาหารปรุงเพื่อจำหน่ายต้องรับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข ส่วนร้านอาหารทั่วไปต้องแสดงคำเตือนให้ผู้บริโภคอย่างชัดเจน


นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการปลดล็อกกัญชา กัญชง ซึ่งมีผลในวันที่ 9 มิ.ย.2565 นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขานรับการปลดล็อกเพื่อให้กัญชาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

แต่ยังคงไว้เพื่อความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันการนำส่วนของกัญชา กัญชง และสารสกัด CBD มาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย ต้องมีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้ประโยชน์จากเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้ประโยชน์จากเปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน รากและใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

20220611-a-01.jpg

และ (ฉบับที่ 429) พ.ศ. 2564 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้ประโยชน์จากสารสกัดแคนนาบิไดออล โดยสามารถขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร เพื่อรับเลขสารบบอาหาร และต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน เงื่อนไขชนิดอาหาร ปริมาณ THC/CBD และแสดงคำเตือนเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ต้องดำเนินการยื่นขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารและเลขสารบบอาหาร โดยกรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหากสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ให้ติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามจังหวัดนั้น ๆ

20220611-a-04.jpg

รองเลขาธิการฯ กล่าวอีกว่า สถานประกอบการอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายภายในร้านอาหาร หรือสถานที่อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน รวมถึงการบริการจัดส่งอาหารให้กับผู้ซื้อ ไม่ต้องขออนุญาตกับ อย. แต่สถานประกอบการ ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. แสดงข้อแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร

2. แสดงคำเตือนรายการอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชงในภาชนะบรรจุ ได้แก่ “เด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน”

20220611-a-02.jpg

“หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที” “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocanabionol ,THC) หรือสารแคนนาบิไดออล (Canabidiol, CBD) ควรระวังในการรับประทาน” และ “อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล”

สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตบรรจุในภาชนะบรรจุจากสถานประกอบอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่าย ขอความร่วมมือให้แสดงข้อความ “ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนของกัญชา/กัญชง” หรือ “สัญลักษณ์ที่สื่อถึงกัญชา/กัญชง” หรือข้อความที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกัน หรือมีการสื่อสารช่องทางแนะนำการบริโภคที่ถูกต้องตามประกาศฯของกรมอนามัยบนภาชนะบรรจุอาหาร

20220611-a-03.jpg

โดยสรุป ร้านอาหารสายเขียว ต้องปฏิบัติคือ

1. ต้องจัดเก็บใบกัญชาที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดเก็บเป็นสัดส่วน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา หรือเน่าเสีย

2. สถานประกอบกิจการต้องควบคุม กำกับการจำหน่ายอาหารที่ใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ 

3. สถานประกอบกิจการต้องจัดทำข้อความที่แสดงข้อมูลเป็นสถานประกอบกิจการอาหารที่ใช้ใบกัญชา แสดงรายการอาหารที่ใช้ใบกัญชาทั้งหมด และแสดงข้อมูลปริมาณการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบต่อรายการอาหาร

20220611-a-05.jpg

4. สถานประกอบกิจการต้องแสดงข้อแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ แสดงคำเตือนรายการอาหารที่ใช้ใบกัญชาให้แก่ผู้บริโภคทราบดังต่อไปนี้

  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน
  • หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที
  • ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocanabinol: THC) หรือสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol: CBD) ควรระวังในการรับประทาน
  • อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

20220611-a-06.jpg

5. ผู้ประกอบกิจการห้ามแสดงข้อความหรือโฆษณาสรรพคุณในการป้องกันหรือรักษาโรค

นอกจากนี้ในเอกสารแนบท้ายประกาศกรมอนามัย ได้กำหนดแนวทางควบคุมกำกับการจำหน่ายอาหารที่ใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ จำแนกตามประเภทการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ร้อยละของ THC โดยน้ำหนักต่อเมนูต่อเสิร์ฟ และปริมาณใบกัญชาที่แนะนำต่อเมนูดังนี้

  • เมนูทอด มีสาร THC มากที่สุด (0.11% โดยน้ำหนัก) แนะนำใช้ใบกัญชา 1-2 ใบสด สำหรับไข่เจียวใช้ ½-1 ใบสด เพราะสาร THC และ CBD ละลายได้ดีในน้ำมัน
  • เมนูผัด แกง ต้ม มีสาร THC 0.006-0.02% โดยน้ำหนัก แนะนำใช้ใบกัญชา 1 ใบสด
  • ผสมในเครื่องดื่ม มีสาร THC ต่ำที่สุด 0.003% โดยน้ำหนัก แนะใช้ใบกัญชา 1 ใบสด

ขอบคุณภาพจาก : นมนัว,  อภัยภูเบศ, 420 Cannabis Bar, High Land Cafe, FDA Thai

ติดต่อโฆษณา!