ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อเปิดแล้ว! ทุกเข็มทุกประเภท แบบไม่ต้องจองคิว! | ทันข่าว Today
29 เมษายน 2565
1,681

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อเปิดแล้ว! ทุกเข็มทุกประเภท แบบไม่ต้องจองคิว!

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อเปิดแล้ว! ทุกเข็มทุกประเภท แบบไม่ต้องจองคิว!
Highlight

ใกล้เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2565 ท่ามกลางการระบาดของโควิดโอมิครอน ที่ยอดติดเชื้อยังอยู่ในระดับสูงกว่าหมื่นรายต่อวัน ปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเปิดเรียน On-site แนะนำผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนตามกำหนดเพื่อป้องกันโควิดลดเจ็บป่วยรุนแรง ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ ขณะนี้เปิดบริการการฉีดวัคซีนทุกเข็ม ทุกประเภทอายุ สามารถ Walk in ได้แบบไม่ต้องจองคิว หรือสามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์


ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทุกเข็ม (เข็มที่ 1, 2, 3, 4) โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (Walk in) โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กว่า 

ทางศูนย์ฉีดวัคซีนฯ เปิด Walk in อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ทุกเข็ม

 • ประตู 2 อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
 • ประตู 3 อายุตั้งแต่ 5-11 ปี 

ปรับลดระยะห่างเข็มกระตุ้น ท่านที่ไม่สะดวก มาในวันนัดหมาย โปรดมาหลังวันนัด โดยไม่ต้องแจ้งเลื่อนนัดอีก

ท่านสามารถมารับวัคซีนต่อได้ทุกวันที่ศูนย์เปิดทำการในวันที่มาฉีด โปรดติดต่อ ขอแก้ไขข้อมูลที่จุดลงทะเบียนก่อน ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน AstraZeneca โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียน

วัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับอายุ 5-11 ปี ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม (PZ-PZ) ฉีดตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง ให้บริการฉีดเข้ากล้ามเต็มโดสเท่านั้นมาพร้อมผู้ปกครองในวันนัดหมาย

เนื่องจากศูนย์ฯใช้ระบบใบนัดออนไลน์ ระยะนัด 8 สัปดาห์ ท่านสามารถตรวจสอบวันนัดครั้งถัดไป ให้กับบุตรหลานของท่าน ผ่านช่องทาง แอพพลิเคชั่น "Vaccine บางซื่อ"
Android
https://bit.ly/3wJYsiB
OS
https://apple.co/31O9FmO

วัคซีนเข็มที่ 1  ไม่ต้องจอง ให้ Walk in

 • สำหรับอายุ 5-11 ปี ชนิดวัคซีนไฟเซอร์(ฝาสีส้ม) มาพร้อมผู้ปกครอง 
  ติดต่อประตู 3 เท่านั้น  ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.

 • สำหรับอายุ 12-18 ปี ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง (ไฟเซอร์-ไฟเซอร์) มาพร้อมผู้ปกครอง
  ติดต่อประตู 2 ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.
   
 • สำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป เข็มที่ 1 ชนิดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน pfizer หรือเข็มที่ 1,2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์- ไฟเซอร์
  ติดต่อประตู 2 เท่านั้น ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.

วัคซีนเข็มที่ 2 ให้ walk in ไม่ต้องจอง 

ไม่ว่าท่านจะฉีดเข็มที่1มาจากที่ใด ไม่ต้องจอง ให้ walk in  มารับเข็ม 2

 • อายุ 5-11 ปี ชนิดวัคซีนไฟเซอร์(ฝาสีส้ม) 
 • อายุ 12 - 18 ปี ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเท่านั้น 
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป เลือกชนิดวัคซีนได้คือ ไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าเซเนก้า ระยะห่างตามระยะนัดของแต่ละวัคซีนในเข็มที่ 1 ในแต่ละสูตร

แนะนำมารับบริการเวลา  บ่ายสองเข็มสองบ่ายสอง เก้าอี้สีแดง

สำหรับเข็มที่ 1,2 ทุกชนิดวัคซีน ทุกช่วงอายุ ให้บริการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เต็มโดส เท่านั้น

วัคซีนเข็มที่ 3

เป็นผู้ได้รับเข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม (Sinovac/Sinopharm) ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm - Sinovac/Sinopharm) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน 

กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในสูตร AA (AstraZeneca - AstraZeneca) และสูตร SA (Sinovac/Sinopharm - AstraZeneca) 

กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร SP (Sinovac/Sinopharm - Pfizer) 
กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในสูตร SM (Sinovac/Sinopharm - Moderna) โดยสูตร AA, SA, SP, SM ต้องรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร PP (Pfizer - Pfizer) และสูตร AP (AstraZeneca - Pfizer)

กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในสูตร MM (Moderna-Moderna)
และสูตร AM (AstraZeneca-Moderna) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

เด็ก 12-18 ปี รับไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน

คนเดิมบางซื่อ - ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ ขณะนี้ได้ทำการนัดให้ผู้ที่เคยฉีดเข็มที่ 2 และส่ง SMS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่ปิดกั้น sms โฆษณาจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ อาจไม่ได้รับ sms จากศูนย์ฯ แต่ท่านสามารถตรวจสอบวันนัดเข็มที่ 3 ผ่านช่องทาง แอพพลิเคชั่น "Vaccine บางซื่อ"
Android
https://bit.ly/3wJYsiB
OS
https://apple.co/31O9FmO

หรือท่านที่รับเข็มที่ 2 ในสูตรดังกล่าว ครบตามกำหนดเวลาของแต่ละสูตร จากทุกศูนย์ฉีดทั่วประเทศ หรือพบว่าเลยวันนัดมาแล้ว สามารถ Walk in มารับเข็มที่ 3 ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.ให้บริการที่ประตู 2

วัคซีนเข็มที่ 4

โดยเป็นผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 เป็นชนิดวัคซีนเชื้อตาย (ซิโนแวค / ซิโนฟาร์ม) และได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ชนิดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า หรือ ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์น่า (สูตร SSA , SSP, SSM) จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และยังไม่ได้รับเข็มที่ 4 จากที่ใด 

คนเดิมบางซื่อ ศูนย์ฯบางซื่อได้ทำการนัดหมายเข็มที่ 4 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ และส่งSMS แจ้งเตือนวันนัดเข็ม 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่ปิดกั้นโฆษณาอาจไม่ได้รับ sms แต่ท่านสามารถตรวจสอบวันนัด ผ่านช่องทาง แอพพลิเคชั่น "Vaccine บางซื่อ" แล้วมารับวัคซีนตามวันนัด
Android
https://bit.ly/3wJYsiB
OS
https://apple.co/31O9FmO

เข็มที่3 ในสูตร AAP,AAM โดยรับแอสตร้ามาแล้ว 2 เข็ม รับเข็ม3 เป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา มาแล้ว 120 วัน หรือท่านที่รับเข็มที่ 3 ในสูตรดังกล่าวเกินกำหนด จากทุกศูนย์ฉีดทั่วประเทศ

หรือพบว่าเลยวันนัดมาแล้ว สามารถ Walk in มารับเข็มที่ 4 ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น. ให้บริการที่ประตู 2

การให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น (3,4) มี 3 รูปแบบดังนี้

1. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) ขนาดยาปกติ 30 mcg/dose เป็นรูปแบบปกติ ที่ให้บริการหลักของศูนย์ฯบางซื่อ

2. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) ครึ่งโดส ขนาดยา 15 mcg/dose

3. การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (Intradermal : ID) ขนาดยา 10 mcg/dose หากท่านต้องการรับบริการในข้อ 2-3

โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตรงจุดคัดกรอง เพื่อเข้าไปฉีดที่จุดเฉพาะ ที่โซนประตู 2 ทั้งนี้การรับวัคซีน อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

1. ท่านที่มาตรงตามวันนัด เพื่อความรวดเร็ว โปรดแสดง แอพพลิเคชั่น Vaccineบางซื่อ / คิวอาร์โค้ดจากเครือข่ายโทรศัพท์ / ใบนัด สามารถรับใบคัดกรองในจุดที่ 1 แล้ว ไปจุดฉีดยาได้เลย

2. ผู้ที่มาหลังวันนัด / เลยวันนัดไปแล้ว / ใบนัดหาย เข้าประตูตามชนิดยาที่ต้องการ รับใบคัดกรองจุดที่ 1 >> ไปจุดลงทะเบียนจุดที่2 >> ไปจุดฉีดยาจุดที่ 3
มาหลังวันนัดได้โดยไม่ต้องแจ้งเลื่อนนัด ***ไม่มีบริการเลื่อนนัดเข้าก่อนวันนัด *** แต่สามารถรับวัคซีน หลังจากเลยวันนัดไปแล้วได้

เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

รับเอกสารใบรับรองการฉีดเมื่อครบ 2 เข็ม
ที่ไลน์ / แอพพลิเคชั่น หมอพร้อม https://line.me/R/ti/p/%40475ptmfj
ประวัติการรับวัคซีนจะปรากฏในแอพ หมอพร้อม หลังจากวันที่ฉีดไปแล้ว 1 วัน หากไม่พบประวัติการรับวัคซีนในแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม หรือแอพพลิเคชั่น Vaccine บางซื่อ
หรือต้องการ แก้ไขข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ โปรด ส่งข้อมูลผ่านลิงก์ https://forms.gle/j1nMWFuYGNu17Lms5
หรือติดต่อ Line @SKINTHAILAND https://lin.ee/Bf8h32D

กรณีขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (ต่างชาติ/ต่างด้าว) ให้ดำเนินการดังนี้

1. กรอกรายละเอียดใน https://forms.gle/GKfjT2BNhHcP8TFh8 เพื่อขอรับเลข 13 หลัก (กระทรวงสาธารณสุข หรือ CID) ที่ใช้ในประเทศไทย

2. นำเลข 13 หลักไปสมัคร หมอพร้อม โดยสมัครผ่าน Application “หมอพร้อม” เท่านั้น ไม่สามารถสมัครผ่านไลน์หมอพร้อม

3. ใบรับรองการฉีดวัคซีนจะอยู่ใน #หมอพร้อม ของท่านหากต้องการข้อมูลการรับวัคซีนในหมอพร้อมหรือต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวอย่างเร่งด่วน
ติดต่อ ศูนย์ฯ ประตู 2 จุดแก้ไขข้อมูล เวลา 13.00-16.00 น.

ติดต่อโฆษณา!