เช็กสูตรวัคซีนเข็ม 1-4 ชนิดเดียวกัน-สูตรไขว้ เว้นระยะห่างเท่าไร | ทันข่าว Today
14 มกราคม 2565
1,318

เช็กสูตรวัคซีนเข็ม 1-4 ชนิดเดียวกัน-สูตรไขว้ เว้นระยะห่างเท่าไร

เช็กสูตรวัคซีนเข็ม 1-4 ชนิดเดียวกัน-สูตรไขว้ เว้นระยะห่างเท่าไร
Highlight

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเผยคำแนะนำฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1-4 จากผู้ผลิตเดียวกัน และ สูตรไขว้ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 ทั้งนี้จากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64 ได้มีมติแบ่งสูตรการฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน 5 สูตร และการฉีดสูตรไขว้ 5 สูตร ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยังคงแนะนำประชาชนฉีดเข็มบูสเตอร์ เข็มที่ 3 และ 4 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต้านเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้อาจจะมีการฉีดกระตุ้นได้ถึงเข็มที่ 5 ในอนาคต


การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน

สูตรที่ 1

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนซิโนแวค + ซิโนแวค
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรที่ 2

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรที่ 3

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรที่ 4

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนไฟเซอร์ + ไฟเซอร์
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรที่ 5

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนโมเดอร์นา + โมเดอร์นา
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)


20220114-a-01.jpg

การฉีดวัคซีนสูตรไขว้

สูตรที่ 1 

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรที่ 2 

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรที่ 3

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนซิโนแวค + ไฟเซอร์
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรที่ 4

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรที่ 5

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

ก่อนหน้านี้เมื่อ 12 ม.ค. 65 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ได้เตรียมการไว้แล้ว หากต้องมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 5 ซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้  ส่วนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และได้รับการฉีดเข็มที่ 3 ไปแล้ว ทางคณะอนุกรรมการจะพิจารณาอีกครั้งว่าสามารถให้รับเข็มที่ 4 อย่างเป็นทางการเมื่อไร