24 ธันวาคม 2564
6,118

10 เทรนด์สุขภาพปี 2565 เราต้องก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่

10 เทรนด์สุขภาพปี 2565 เราต้องก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่
Highlight
10 เทรนด์สุขภาพปี 2565 เป็นโอกาสเดินหน้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมในทุกมิติ ครบทุกด้านทั้ง กาย จิต ปัญญา สังคม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ บริษัท ไวซ์ไซท์ ประเทศไทย จำกัด และภาคีเครือข่ายภาควิชาการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำหนังสือ "Thaihealth Watch 2022" จับตาทิศทางสุขภาพคนไทยในปี 2565 ภายใต้แนวคิด Adaptive Living : ปรับการใช้ชีวิต พร้อมก้าวไปในยุคโควิด-19” เจาะลึกเทรนด์สุขภาพคนไทยปี 2565 กับ 10  ประเด็นทิศทางสุขภาพสำคัญที่น่าจับตามอง ชวนคนไทยเปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสปรับพฤติกรรมดูแลสุขภาพอย่างรอบด้าน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกวิกฤติสุขภาพที่จะเกิดขึ้น

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า สสส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาควิชาการสุขภาพ ทำงานพร้อมทั้งเกาะติดปัญหาและหาทางออกให้กับปัญหานั้น ทำการเก็บข้อมูลและร่วมกันประมวลผลจากสถานการณ์สุขภาพคนไทยจากปี 62-64 ผ่าน 3 องค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ 1. Situation สถานการณ์สุขภาพคนไทย จากสถิติสุขภาพ ระหว่างปี 2563-2564 เพื่อเห็นทิศทางหรือสถานการณ์ปัญหาทางสุขภาพที่เกิดขึ้น รวมถึงสถิติเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2. Social Trend กระแสความสนใจที่มีการพูดถึงในสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยในแต่ละประเด็น 3. Solution ข้อแนะนำทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสังคม มาสรุปอยู่ใน 10 ประเด็นสุขภาพที่น่าจับตามองในปี 2565 นี้

“อย่างที่ทราบกันดีว่าเรายังคงอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และจะยังคงอยู่กับเราไปอีกนาน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงสุขภาพอื่น ๆ มากมาย ที่สังคมไทยเรายังต้องเผชิญอยู่ สสส. ไม่ได้ชวนแค่จับตามองเท่านั้น แต่อยากชวนทุกคนมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต สร้างสุขภาวะที่ดีให้ครอบคลุมทุกมิติ เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ  เพื่อรับมือกับเทรนด์สุขภาพที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 นี้” ดร. สุปรีดากล่าว

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า  สสส. ได้มีการเตรียมนำเสนอแนวทางการทำงานร่วมภาคีเครือกับข่าย ที่จะสามารถช่วยแก้ไข บรรเทา ปัญหาวิกฤติสุขภาพ 10 ประเด็นสุขภาพคนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และขยายผลการดำเนินงานที่นำไปปรับใช้ได้จริงในยุคโควิด-19 ไปยังองค์กร พื้นที่ต่าง ๆ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

“เทรนด์สุขภาพใน 10 ประเด็นสำคัญ มี 3 ประเด็นหลัก ๆ ที่ สสส. จะเน้นการทำงานในปี 2565 นี้ คือ ประเด็นแรก สุขภาพเด็กและเยาวชน ประเด็นที่ 2 การจัดทำชุดความรู้สุขภาวะ ซึ่งขณะนี้ สสส. อยู่ระหว่างการดำเนินการทำแอปพลิเคชั่น สสส.  โดยจะรวบรวมชุดความรู้ทั้งหมดไว้ในแอปพลิเคชั่น และประเด็นที่ 3 การลดฝุ่น PM2.5 ขับเคลื่อน พรบ.อากาศสะอาด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอร่าง พรบ. เข้าสู่สภาฯ และการทำปทุมวันโมเดล  เน้นการทำ learning space เพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้เห็นการทำงานของ สสส. ในปีหน้า” ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กล่าว

10 เทรนด์ ทิศทางสุขภาพที่น่าจับตามองในปี 2565 มีอะไรบ้าง

  1. คนไทย ‘หนีไม้พ้น’ อยู่กับ COVID-19 ทั้งวันนี้และวันหน้า
  2. ดูแลลูกอย่างไรในช่วงโควิด เมื่อสุขภาพจิตย่ำแย่ การเรียนรู้ถดถอย
  3. 2 ขั้ว ปัญหา โภชนาการคนไทยช่วงโควิด มีทั้ง ‘ขาดแคลน’ และ ‘บริโภคล้นเกิน’
  4. รู้เท่าทันสื่อ พ้นภัยจากกับดัก ‘ข่าวลวง’
  5. เมื่อ ‘ขยะติดเชื้อ’ และ ‘ขยะพลาสติก’ ล้นเมือง
  6. ดูแลสุขภาพใกล้-ไกล ห่วงใยทุกกลุ่มประชากร
  7. เมื่อบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย : COVID-19 กับความรุนแรงในครอบครัว
  8. ‘พนันออนไลน์’ พุ่งในหมู่เยาวชน ปัญหาใหญ่ที่มาในยุคโควิด
  9. วัยรุ่นไทยใส่ถุงยางเพิ่ม แต่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังพุ่ง!
  10. ‘อากาศสะอาด’ สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

10 ประเด็น ทิศทางสุขภาพคนไทยที่น่าสนใจในปี 2565 นี้ สสส. ไม่ได้เพียงแค่ชวนจับตามองเท่านั้น แต่อยากเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกันเปลี่ยนวิกฤติโควิด-19 ให้เป็นโอกาสเดินหน้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีครบทุกด้านทั้ง กาย จิต ปัญญา สังคม เตรียมพร้อมรับมือได้ในทุกวิกฤต

อ้างอิง : https://www.thaihealth.or.th

ติดต่อโฆษณา!