รู้หรือยัง? หายใจยาว!!! ช่วยลดโรค… | ทันข่าว Today
05 ธันวาคม 2564
1,998

รู้หรือยัง? หายใจยาว!!! ช่วยลดโรค…

รู้หรือยัง? หายใจยาว!!! ช่วยลดโรค…
Highlight

การหายใจยาวๆ ลึกๆ เป็นประโยชน์ต่อรางกายและจิตใจอย่างที่คุณไม่ควรปล่อยผ่าน วงการการแพทย์แผนปัจจุบันและศาสตร์ตะวันออก หันมาให้ความสำคัญแล้ว คุณรู้หรือยัง


ใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวัน แต่แทบไม่รู้เลยว่า ขณะนี้เรากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออก หายใจสั้นหรือหายใจยาว หรือเพียงแค่ใจหายลืมตามรู้ลมหายใจ มูลนิธิหมอชาวบ้านให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้ว่า การหายใจอย่างถูกวิธี สามารถช่วยบำบัดโรค สร้างพลังชีวิต ซึ่งวงการแพทย์และศาสตร์ตะวันออกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

การทำให้เกิดความเคยชินในการหายใจยาวและลึกจนเป็นนิสัย ส่งผลดีมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจอย่างที่คุณคาดไม่ถึง วงการการแพทย์แผนปัจจุบันและศาสตร์ตะวันออก มีหลักฐานยืนยันชี้ชัดว่า คนเราปกติหายใจประมาณ 14-20 ครั้งต่อนาที ถ้าหายใจถี่มากกว่า 20 ครั้งต่อนาที จะเริ่มมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะทางปอดขึ้นแล้ว กรณีอย่างผู้ป่วยอาการหนักที่อยู่ในไอซียู หายใจถี่มากถึง 30-40 ครั้งต่อนาที 

ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมามีงานวิจัยทางการแพทย์ลงลึกศึกษาเรื่องหายใจช้าและลึก พบว่าผู้ที่ฝึกหายใจต่ำกว่า 6 ครั้งต่อนาที ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง อัตราการเต้นของหัวใจก็เช่นกัน ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าการหายใจช้าและลึกจะไปกระตุ้นประสาทซิมพาธิติก ส่งผลให้ชีพจรและความดันโลหิตลดลง จนมีเครื่องมือฝึกการหายใจช้าและลึกที่เรียกว่าไบโอฟีดแบ็ก ทำหน้าที่คอยส่งสัญญาณกระตุ้นบอกให้หายใจเข้าและออกตามจังหวะควบคุม จนสามารถหายใจได้ช้าลงถึง 6-10 ครั้งต่อนาที เพื่อนำมาใช้ประกอบการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

หากคุณฝึกฝนทำบ่อยๆ การหายใจยาวและลึก จะช่วยบริหารปอดให้ทำงานเต็มที่และแข็งแรง ร่างกายจะกระปี้กระเปร่า เพราะได้รับอากาศบริสุทธิ์เข้าไปมากขึ้น ระบบต่างๆ ภายในร่างกายจะทำงานได้เป็นปกติ สมองจะปลอดโปร่ง เมื่อรู้ถึงขอดีของการหายใจยาวอย่างนี้แล้ว อย่าลืมแชร์และบอกต่อสิ่งดีๆ ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะ จะได้สุขภายกายสุขภาพใจดีกันอย่างทั่วถึ

อ้างอิง : https://www.tmwa.or.th/new/view.php?topicid=405

             https://www.bangkokbiznews.com/health/899996

ติดต่อโฆษณา!