AstraZeneca เร่งการผลิตและนำเข้าวัคซีนจากแหล่งอื่น ส่งมอบให้ไทย 61 ล้านโดสในปีนี้ และปีหน้าอีก 60 ล้านโดส | ทันข่าว Today
02 พฤศจิกายน 2564
737

AstraZeneca เร่งการผลิตและนำเข้าวัคซีนจากแหล่งอื่น ส่งมอบให้ไทย 61 ล้านโดสในปีนี้ และปีหน้าอีก 60 ล้านโดส

AstraZeneca  เร่งการผลิตและนำเข้าวัคซีนจากแหล่งอื่น ส่งมอบให้ไทย 61 ล้านโดสในปีนี้ และปีหน้าอีก 60 ล้านโดส
Highlight

AztraZeneca มั่นใจส่งมอบวัคซีนให้ไทย 61ล้านโดสในปีนี้ สิ้นเดือนุลาคมที่ผ่านมา ส่งมอบแล้วจำนวนทั้งสิ้น 35.1 ล้านโดส โดยคาดว่า บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ พันธมิตรด้านการผลิตวัคซีนในประเทศไทยจะเร่งการผลิตเพิ่มขึ้น 20% จากเดิมที่ผลิตได้ 580,000 โดส ต่อรอบการผลิต เพิ่มขึ้นเป็น 700,000 โดส และเตรียมนำเข้าจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม ในปี 65 จะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมตามสัญญาสั่งซื้อฉบับใหม่อีก 60 ล้านโดส


บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ พันธมิตรด้านการผลิตวัคซีนในประเทศไทย ของ แอสตร้าเซนเนก้า ได้ดำเนินการผลิควัคซีน จนสามารถเพิ่มการผลิตได้กว่า 20% จากเดิมที่ผลิตได้ 580,000 โดส ต่อรอบการผลิต เพิ่มขึ้นเป็น 700,000 โดส โดยเฉลี่ย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยสามารถผลิตได้มากเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ เพื่อช่วยสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ทำจดหมายเปิดผนึกชี้แจงความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนแาไทยว่า  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แอสตร้าเซนเนก้าได้ทำงานร่วมกับ สยามไบโอไซเอนซ์ พันธมิตรด้านการผลิตวัคซีนในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด จนทำให้สามารถผลิตวัคซีนได้เพิ่มขึ้นกว่า 20% ทำให้สามารถส่งมอบวัคซีนให้กับไทยและประเทศในภูมิภาคนี้ได้ครบถ้วนตรงเวลา 

สำหรับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีก 10.5 ล้านโดส ให้กับประเทศไทย รวมยอดส่งมอบวัคซีน ณ ขณะนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 35.1 ล้านโดส ตามแผนการจัดหาวัคซีนจำนวนทั้งหมด 61 ล้านโดส ให้กับประเทศไทยภายในสิ้นปีนี้ และในปี 65 จะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมตามสัญญาสั่งซื้อฉบับใหม่อีก 60 ล้านโดส

นายเจมส์ กล่าวว่า เร็วๆ นี้ บริษัทจะส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่นำเข้ามาจากแหล่งการผลิตวัคซีนอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย ในช่วงที่เหลือของปี 64 ควบคู่ไปกับการผลิตและส่งมอบวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยโดยสยามไบโอไซเอนซ์ ซึ่งคาดว่าจะยังคงสามารถผลิตวัคซีนได้เกินกว่าที่วางแผนไว้

ด้วยพลังใจที่เข้มแข็งของคนไทยในการยืนหยัดสู้กับมหาวิกฤตนี้ เราจะอยู่เคียงข้างและจะทำทุกวิถีทางเพื่อเร่งส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ได้โดยเร็วที่สุด พวกเราทุกคนที่แอสตร้าเซนเนก้า รวมถึงพันธมิตรผู้ผลิตวัคซีนยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ของเราในการผลิตและจัดหาวัคซีน เพื่อช่วยให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของคนในชาติกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”  นายเจมส์ ทีก ระบุ

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ภาพรวมการฉีดวัคซีนของประเทศไทย ตั้งแต่ 28 ก.พ. - 1 พ.ย. 2564 จำนวนการได้รับวัคซีนสะสมรวม 76,226,116 โดส ใน 77 จังหวัด โดยจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสมอยู่ที่ 42,548,483 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสมอยู่ที่  31,244,587 ราย และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 สะสมอยู่ที่  2,433,046 ราย

รัฐบาลไทยตั้งเป้าการวัคซีนอย่างน้อย 100 ล้านโดสภายในปีนี้ หรือครอบคลุม 70% ของจำนวนประชากร