สรุปมาตรการรัฐ เยียวยา 10 จังหวัดล็อกดาวน์

สรุปมาตรการรัฐ เยียวยา 10 จังหวัดล็อกดาวน์
HighLight

เกิดคำถามขึ้นอย่างมากว่า รัฐบาลจะมีมาตรการอะไรหรือไม่ในการเยียวยา 10 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งรัฐบาลให้ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นรวมทั้งกำหนดระยะเวลาการออกนอกเคหสถาน ซึ่งแน่นอนว่าจะกระทบกับหลายภาคส่วน มาวันนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาแล้ว ด้วยวงเงินรวม 42,000 ล้านบาท จะมีอะไรบ้าง คลิกอ่าน #ทันข่าว รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์

ไล่ดูกันก่อนว่า 10 จังหวัด มีอะไรบ้าง พื้นที่ที่ประกาศใช้มาตรการคุมเข้มประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ซึ่งกำหนดมาตรการออกมาเบื้องต้น อย่างน้อย 14 วัน


โดยมาตรการเยียวยาที่ออกมา จะแบ่งออกเป็น สองก้อนหลัก

ก้อนแรก จะช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ประชาชนตามข้อกำหนดของ ศบค. ฉบับที่ 27 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เสนอ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท

20210713-a-01.jpg

สำหรับช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการและมาตรการควบคุมการระบาดเพิ่มจากเดิม
4 สาขาอาชีพ เป็น 9 สาขาอาชีพ โดยสาขาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 5 สาขา ได้แก่

1. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

2. สาขาการขายส่งและการขายปลีก

3. สาขาการซ่อมยานยนต์

4. สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ

5. สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา


กลุ่มเหล่านี้จะมีระยะเวลาการช่วยเหลือ 1 เดือน โดยรูปแบบการช่วยเหลือ ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตาม .33 ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาท ต่อคน และลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงินเดือน 50% ของค่าจ้าง รวมไม่เกินคนละ 10,000 บาท


สำหรับผู้ประกอบการจะได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัด ไม่เกิน 200 คน


ส่วนผู้ประกันตน .39 และ .40 ได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาท


ก้อนที่สอง จะใช้เพื่อลดค่าน้ำค่าไฟ วงเงินส่วนนี้ 12,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. ลดค่าไฟ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน (..-..)

2. ลดค่าน้ำ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน (..-..)

รวมทั้งมีมาตรการลดค่าเทอม ให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในเทอมที่ 1 เป็นกรณีพิเศษ เพราะมีการเรียนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่

#รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์คลิกอ่านทันข่าว

ติดต่อโฆษณา!