ระวังเสียเที่ยว! กต. เตือนซื้อทัวร์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่สหรัฐฯ

ระวังเสียเที่ยว! กต. เตือนซื้อทัวร์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่สหรัฐฯ
Highlight
กระทรวงการต่างประเทศ เตือน “คนไทย” ที่ซื้อโปรแกรมทัวร์สหรัฐอเมริกาเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 (Vaccine Tourism) เสี่ยงสูญเสียเงินเดินทางไปเสียเที่ยว อาจไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือโดนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ ปฏิเสธการเข้าประเทศ แนะติดต่อสอบถามกระทรวงการต่างประเทศก่อนจ่ายเงิน


เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงประเด็นต่างๆ หลังจากเกิดกรณีผู้ประกอบการทัวร์ผุดโปรแกรมเชิญชวนคนไทยจองทัวร์เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 (Vaccine Tourism)

กฎเกณฑ์แต่ละรัฐ ในสหรัฐฯ “แตกต่างกัน”

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประชากรที่อาศัยอยู่หรือเดินทางเข้ามายังสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุ 16 ปีขึ้นไป สามารถขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองสหรัฐฯ และไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าดำเนินการบางรายการ)

อย่างไรก็ตาม แต่ละรัฐอาจมีกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และขั้นตอนในการแจกจ่ายวัคซีนที่แตกต่างกัน เช่น ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรืออาศัยอยู่หรือทำงานอยู่ในรัฐนั้นๆ แต่บางรัฐ นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ ดังที่ปรากฏข่าวผู้ที่เดินทางจากลาตินอเมริกามายังสหรัฐฯ เพื่อฉีดวัคซีน จึงเป็นไปได้ว่า บริษัทนำเที่ยวบางแห่งในประเทศไทยอาจเห็นโอกาสจากช่องว่างนี้เพื่อดึงดูดผู้ที่ต้องการจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ให้เดินทางไปยังสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐที่ยังไม่มีข้อกำหนดห้ามผู้ที่เข้าสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

นอกจากนี้ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในสหรัฐฯ ได้รับอนุมัติการใช้งานแบบฉุกเฉินเท่านั้น ดังนั้น

ถ้าผู้ที่ได้รับวัคซีนมีอาการข้างเคียงหรือการแพ้รุนแรง ทางบริษัทผู้ผลิตวัคซีนไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ และหากผู้เดินทางไม่มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุม อาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีราคาสูง

เตือน! อาจเสียเงินฟรี

ผู้บริหารและหน่วยงาน “หลายรัฐ” เริ่มออกมาตรการเพื่อป้องกันการจัดการท่องเที่ยวเพื่อฉีดวัคซีน (vaccine tourism) เช่น ผู้ว่าการรัฐฟลอริดา และหน่วยงานด้านสาธารณสุขรัฐแอละบามา ได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะจัดให้แก่ผู้ที่มีถิ่นพำนักในรัฐเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแต่ละรัฐสามารถปรับเปลี่ยนมาตรการการแจกจ่ายวัคซีนตามที่เห็นเหมาะสมอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา “คนไทย” ถูกปฏิเสธให้เข้าสหรัฐฯ เป็นระยะ แม้ว่าจะได้รับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวมาแล้วก็ตาม เมื่อถูกปฏิเสธการเข้าเมืองก็จำเป็นต้องดำเนินการและเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ ตั๋วเครื่องบิน , ที่พักสถานที่กักตัวแบบทางเลือกตามที่รัฐกำหนด (ASQ) อีกทั้งต้องขอรับใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (COE) จากสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย ซึ่งอาจทำให้ต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินเป็นเวลานาน

ดังนั้น ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเดินทางมาท่องเที่ยวและรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินโดยไม่ได้รับการฉีดวัคซีน รวมทั้งอาจถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ ปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯ

เช็กก่อนจ่ายเงินซื้อทัวร์!

กระทรวงการต่างประเทศขอให้ประชาชนที่ประสงค์จะซื้อโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ติดต่อสอบถามเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนตัดสินใจ

ช่องทางการติดต่อสอบถาม :

- กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

โทร. 02-572-8442 และแอปพลิเคชัน "Thai Consular"

- สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน

โทร. +1 202-684-8493 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.30 น. และเวลา 14.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

- สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครลอสแอนเจลิส

โทร. +1 323-962-9574 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชก าร)

- สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครชิคาโก

โทร. +1 312-664-3129 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-17.00 น. - ยกเว้นวันหยุดราชการ)

- สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครนิวยอร์ก

โทร. +1 212-754-1770 ต่อ 304,311,313 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น. และเวลา 13.00-15.30 น. - ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ติดต่อโฆษณา!