สรุป 3 มาตรการคุมโควิด-19 ในผับ บาร์ และคาราโอเกะ

สรุป 3 มาตรการคุมโควิด-19 ในผับ บาร์ และคาราโอเกะ

1. ประชุม ศบค.ชุดเล็กได้มีการหารือคลัสเตอร์เรือนจำนราธิวาส และคลัสเตอร์สถานบันเทิง ตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุด 71 ราย กระจายในกรุงเทพมหานคร, นครปฐม, ปทุมธานี, เลย, ชลบุรี, เชียงใหม่, สมุทรสงคราม และจังหวัดชุมพร โดยกระบวนการสอบสวนโรคติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

2. มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานบันเทิง คือ 
- คัดกรองไข้ และอาการของผู้ใช้บริการ และสแกนไทยชนะ 
- สวมหน้ากากอนามัย 
- จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ โดยให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลของผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 1-2 เมตร 
- ห้ามมีการเต้นรำในสถานบริการ 
- ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่น ลูกบิดหรือมือจับประตู ก็อกน้ำ ห้องสุขา โต๊ะ

3. หากสถานบริการ สถานบันเทิง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร สั่งปิดเพื่อปรับปรุงอย่างน้อย 14 วัน กำหนด 3 ระดับคือ
• ระดับ 1 พบ ผับ บาร์ พบผู้ติดเชื้อ ผลเป็นบวก สถานบริการ จำเป็นต้องปิดทันที อย่างน้อย 2 สัปดาห์
• ระดับ 2 สถานประกอบการ ติดเชื้อเป็นโซน จะมีการปิดเป็นโซน เช่น ทองหล่อทั้งโซน
• ระดับ 3 ผู้ว่าฯ อาจพิจารณาปิดทั้งจังหวัด

4. กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอ ศบค.ชุดเล็ก ปรับ“กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, นครปฐม” เป็นพื้นที่สีแดง ผับบาร์-ร้านอาหารปิด 3 ทุ่ม งดขายแอลกอฮอล์ 2 สัปดาห์ แล้วจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากโควิด-19 ในสถานบันเทิงยังระบาด

5. ประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีความกังวลว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ให้ทำแบบประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งระวัง สังเกตอาการตนเอง และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะสำหรับกรณีที่มีพบการระบาดแพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ ให้อำนาจผู้ว่าฯ สามารถสั่งปิดสถานบันเทิงทั้งจังหวัดได้

ขอให้ทุกท่านยังคงเคร่งครัดในมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ดำเนินกิจกรรมที่มีคนร่วมงานหมู่มากตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมโรค ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมสถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ

ความร่วมมือของประชาชนมีความสำคัญมาก สงกรานต์ปีนี้อาจจะไม่สนุกเหมือนที่ผ่านมา ขอให้เว้นระยะห่าง งดเว้นการสาดน้ำและกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก
ติดต่อโฆษณา!