เคาะแล้ว ‼️ ออกวัคซีนพาสปอร์ต-ลดวันกักตัว คนฉีดวัคซีนโควิด-19

เคาะแล้ว ‼️ ออกวัคซีนพาสปอร์ต-ลดวันกักตัว คนฉีดวัคซีนโควิด-19
Highlight

หลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติใน 2 เรื่องหลัก คือ เรื่องของเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนที่ได้วัคซีนครบถ้วน และการลดวันกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ


1. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนที่ได้วัคซีนครบถ้วน

จะได้ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด จากโรงพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากจะเดินทางไปต่างประเทศ สามารถนำใบรับรองมาขอสมุดเล่มเหลืองหรือวัคซีนพาสปอร์ต 

ซึ่งมีทั้งในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าธรรมเนียมการออกเอกสารอย่างละ 50 บาท ส่วนการนำไปใช้เดินทางจริง ยังต้องรอข้อตกลงระหว่างประเทศก่อน

2. การลดวันกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ เห็นชอบใน 3 รูปแบบ คือ

1. คนต่างชาติมีใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 14 วันแต่ไม่เกิน 3 เดือนก่อนเดินทาง มีเอกสาร รับรองปลอดโควิด-19 จำนวน 72 ชั่วโมง ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน  

2. คนไทยมีเอกสารรับรองฉีดวัคซีน แต่ไม่มีเอกสารปลอดโควิด-19 ให้ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน และ  

3. คนต่างชาติไม่มีใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด แต่มีเอกสารรับรองปลอดโควิด-19 ให้ลดกักตัวเหลือ 10 วัน

แต่ยังยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาให้คงการกักตัว 14 วันตามเดิมไม่รวมคนที่เดินทางมาจากอังกฤษและบราซิลที่พบเชื้อกลายพันธุ์เช่นกัน เนื่องจากพบว่า วัคซีนยังไม่ครอบคลุมการติดเชื้อของสายพันธุ์แอฟริกา ส่วนที่มาจากแอฟริกาแล้วจะมีการมาต่อเครื่องประเทศอื่น ไม่ต้องกังวล

สำหรับมาตราการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการ เม.ย.นี้ ส่วนช่วงเดือนตุลาคมนี้ หากฉีดวัคซีนได้ครอบคลุม ร้อยละ 70 บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเป้าหมายที่อาจป่วยรุนแรง รวมถึงกลุ่มทำงานด้านท่องเที่ยวครบตามกำหนด อาจผ่อนคลายมากขึ้นโดยไม่ต้องมีการกักตัว โดยจะเสนอต่อ ศบค.ใหญ่พิจารณาต่อไป
ติดต่อโฆษณา!