วัคซีน “ซิโนแวค” จากจีนล็อตแรก 2 แสนโดส ถึงไทยแล้วด้วยเที่ยวบิน TG 675 ประเดิมเข็มแรก มี.ค. นี้ | ทันข่าว Today
24 กุมภาพันธ์ 2564
1,245

วัคซีน “ซิโนแวค” จากจีนล็อตแรก 2 แสนโดส ถึงไทยแล้วด้วยเที่ยวบิน TG 675 ประเดิมเข็มแรก มี.ค. นี้

วัคซีน “ซิโนแวค” จากจีนล็อตแรก 2 แสนโดส ถึงไทยแล้วด้วยเที่ยวบิน TG 675 ประเดิมเข็มแรก มี.ค. นี้

Written By ทันข่าวToday

Highlight

วัคซีน “ซิโนแวค” จากจีนล็อตแรก 2 แสนโดส ถึงไทยแล้วด้วยเที่ยวบิน TG 675
ประเดิมเข็มแรก มี.ค. นี้


วันนี้ (24 ก.พ. 64) เวลา 10.04 น. วัคซีนจากซิโนแวค ประเทศจีน ล็อตแรก จำนวน 200,000 โดส น้ำหนัก 2.6 ล้านตัน ขนส่งถึงประเทศไทยแล้วตามกำหนด ด้วยเที่ยวบินขนส่งสินค้า TG 675 เส้นทางปักกิ่ง – กรุงเทพมหานคร ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เตรียมฉีดให้คนไทย 13 จังหวัด

จะเริ่มฉีดระยะที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2564 ‼️โดยกระจายให้กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 13 จังหวัด แบ่งเป็น
▪️ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1 จังหวัด 
▪️ พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด 
▪️ พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 4 จังหวัด ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุด
จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดมีเพียง 1 จังหวัด ได้แก่
1. สมุทรสาคร : 70,000 โดส

▪️ 8,000 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
▪️ 6,000 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย
▪️ 46,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนผู้ที่มีโรคประจำตัว
▪️ 10,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนทั่วไปและแรงงาน

พื้นที่ควบคุม
จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม มี 9 จังหวัด ดังนี้
1. กรุงเทพมหานคร (ฝั่งตะวันตก) : 66,000 โดส

▪️ 12,400 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
▪️ 1,600 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย
▪️ 47,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนผู้ที่มีโรคประจำตัว
▪️ 5,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนทั่วไปและแรงงาน

2. ปทุมธานี : 8,000 โดส

▪️ 3,000 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
▪️ 2,000 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย
▪️ 2,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนผู้ที่มีโรคประจำตัว
▪️ 1,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนทั่วไปและแรงงาน

3. นนทบุรี : 6,000 โดส

▪️ 2,000 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
▪️ 1,000 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย
▪️ 2,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนผู้ที่มีโรคประจำตัว
▪️ 1,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนทั่วไปและแรงงาน

4. สมุทรปราการ : 6,000 โดส

▪️ 2,000 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
▪️ 1,000 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย
▪️ 2,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนผู้ที่มีโรคประจำตัว
▪️ 1,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนทั่วไปและแรงงาน

5. ตาก (อ.แม่สอด) : 5,000 โดส

▪️ 3,000 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
▪️ 2,000 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย

6. นครปฐม : 3,500 โดส

▪️ 2,500 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
▪️ 1,000 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย

7. สมุทรสงคราม : 2,000 โดส

▪️ 1,500 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
▪️ 500 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย

8. ราชบุรี : 2,500 โดส

▪️ 2,000 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
▪️ 500 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย

พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม มี 4 จังหวัด ดังนี้

1. ชลบุรี : 4,700 โดส
2. ภูเก็ต : 4,000 โดส
3. สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย) : 2,500 โดส
4. เชียงใหม่ : 3,500 โดส

การกระจายการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายใน 13 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 183,700 โดส ส่วนอีก 16,300 โดส แบ่งไว้สำหรับควบคุมการระบาดและฉีดให้บุคลากรในโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19
ติดต่อโฆษณา!