ปมร้อน “ทับลาน” กันแนวเขต 2.65 แสนไร่ ออกจากผืนป่าอนุรักษ์

ปมร้อน “ทับลาน” กันแนวเขต 2.65 แสนไร่ ออกจากผืนป่าอนุรักษ์


จากกรณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับฟังความคิดเห็นการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน 265,286.58 ไร่ ออกจาการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ถึงวันที่ 12 ก.ค. 67 

ทั้งนี้ ในการใช้เส้นแนวเขตสำรวจอุทยานแห่งชาติทับลาน ปี 2543 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 66 โดยการปรับปรุงแผนที่ตามแนวเขตใหม่ในโครงการวันแมป (One Map) ซึ่งจะทำให้พื้นที่ “อุทยานแห่งชาติทับลาน” ลดลง

เรื่องนี้ กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียล ที่พร้อมใจติดแฮชแทก #SAVEทับลาน เพื่อคัดค้านการเพิกถอนออกจากการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ทั้งนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า

1. ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

2. พื้นที่ดังกล่าวมีชาวบ้านอยู่ประมาณ 50,000 ไร่ 

3. ตัวเลข 2.65 แสนไร่ เป็นพื้นที่เขตอุทยานทับลานทั้งหมด ไม่ใช่ที่ดินทำกินทั้งหมด ทั้งนี้คณะกรรมการอุทยานฯ จะเป็นผู้พิจารณา

4. ขั้นตอนกระบวนการทำประชาพิจารณ์จะแล้วเสร็จในวันที่ 12 ก.ค.67 หากมีประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย จะนำมาพิจารณาในภายหลัง 

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรณีอุทยานแห่งชาติทับลาน เกิดขึ้นในรัฐบาลหลายยุค แต่มาสรุปต้นปี 2566 ในรัฐบาลยุคที่แล้ว เรื่องการปรับแนวเขตปี 2543 

โดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องไปดำเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งขณะนี้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ 

🚩 จำนวนที่ดินที่ทับซ้อนประมาณ 150,000 ไร่ ในจำนวนนี้พบว่ามีของนายทุนและชาวบ้าน

🚩 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีคณะกรรมการตรวจสอบ และจำแนกชัดเจน ว่าตรงไหนที่ประชาชนร้องเรียนมา ไม่ใช่เหมารวมทั้งหมด จนนำไปสู่การประชุมของการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) 

🚩 ต้องมีการจำแนกให้ชัดเจนถึงแนวเขตว่าตรงไหนควรอนุอนุรักษ์เป็นป่า ตรงไหนที่ชาวบ้านอยู่อยู่แล้ว 

🚩 กรณีนี้เป็นการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน มีมาตรการและขั้นตอนอยู่ หลายคนที่ออกมานำเสนอ ก็ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง

🚩 ส่วนที่หลายคนกังวลว่าหากมีการออกแนวเขต จะเป็นการนิรโทษกรรมนายทุนทั้งหมดหรือไม่  ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า ต้องจำแนกให้ชัดเจนว่าใครคือกลุ่มทุน ใครคือเกษตรกร

🚩 ยืนยันไม่ใช่การงัดข้อกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะเรื่องนี้มีการคุยกันตลอด ไม่มีปัญหาอะไร ยังไม่ถึงกระบวนการที่ สปก.อยู่ในขั้นตอนการทำประชาวิจารณ์อยู่ ขอให้ใจเย็น ๆ

ติดต่อโฆษณา!