10 ข่าวปลอมที่ประชาชนถูกหลอกให้เชื่อมากที่สุด

10 ข่าวปลอมที่ประชาชนถูกหลอกให้เชื่อมากที่สุด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เผยผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2567 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 1,093,135 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 262 ข้อความ
.
โดยตรวจพบข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ ที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุดอันดับที่ 1 คือเรื่อง “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่งหนังสือแจ้งการกรอกข้อมูลเอกสารและบัญชีธนาคารผิด” รองลงมาคือเรื่อง “ไอดี catny1992 ชักชวนให้ลงทุน รับรองโดยสำนักงาน ก.ล.ต.”

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม หวั่นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และมีผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง
.
กระทรวงดีอี มีเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดกว่า 200 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 96 เรื่อง

โดยในจำนวนนี้มีข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด จำนวน 10 อันดับ ได้แก่
.
1. เรื่อง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่งหนังสือแจ้งการกรอกข้อมูลเอกสารและบัญชีธนาคารผิด

2. เรื่อง ไอดี catny1992 ชักชวนให้ลงทุน รับรองโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

3. เรื่อง AOT เปิดเพจเฟซบุ๊กหุ้นการบินไทยสำหรับมือใหม่

4. เรื่อง SET50 SET100 เปิดให้ลงทุนกับกองทุนคุณภาพ ราคาเปิดพอร์ต เริ่มต้น 1,000 บาท

5.  เรื่อง สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ ผ่านบัญชี TikTok krungthai_02

6. เรื่อง ลงทุนหุ้นผ่านเว็บ https://aa.satti-pu.xyz/#/login ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

7. เรื่อง ตลาดหลักทรัพย์เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://stockset.net/index/login

8.  เรื่อง บัญชีไลน์ HSH-Gold futures ชักชวนให้ลงทุน รับรองโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

9. เรื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อกองทุนผู้สูงอายุ ผลตอบแทนสูง เริ่มต้นที่ 1,000 บาท

10. เรื่อง ออมเงินเพื่อวางแผนวัยเกษียณ ผ่านตัวแทน Liberator Securities
.
เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ จาก 10 อันดับข้างต้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นข่าวที่มีการอ้างถึงหน่วยงานรัฐ และธนาคารรัฐ จึงทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือและมีความสนใจเป็นอันดับต้นๆ 
.
ดังนั้นหากหลงเชื่อโดยไม่ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง อาจทำให้เกิดความเสียหายและผลกระทบทั้งในส่วนบุคคล และประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมได้
ติดต่อโฆษณา!