ข่าวดี ! ปปง. ยึดทรัพย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เหยื่อเตรียมรับเงินคืนหมื่นล้านบาท

ข่าวดี ! ปปง. ยึดทรัพย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เหยื่อเตรียมรับเงินคืนหมื่นล้านบาท


นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยตามที่มิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงประชาชนคนไทยโอนเงินมูลค่าเสียหายนับแสนล้านบาทนั้น 

ล่าสุดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ระบุข้อมูลได้ยึดทรัพย์เป็นของกลางแล้วประกอบด้วย  เงินสดประมาณ 6 พันล้านบาท อสังหาริมทรัพย์ประมาณ 4 พันล้านบาท รวมกันแล้วประมาณ 1 หมื่นล้านบาท 

สำหรับทรัพย์สินยึดจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ต้องเฉลี่ยทรัพย์คืนให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย หลังจาก ปปง. ยึดทรัพย์มาแล้ว  โดยจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ภายใน 90 วัน เพื่อให้ประชาชนมายื่นคําร้องขอรับการคุ้มครองสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้เสียหายจะได้รับเงินชดใช้คืนเมื่อศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้เสียหายได้รับเงินชดใช้คืนแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน


🚩 สำหรับผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นด้วยตนเอง ณ สํานักงาน ปปง. 

2. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง สำนักงานป้องกันและปราบการฟอกเงิน เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บ 2 มุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคําร้องขอ คุ้มครองสิทธิรายคดี....”

3 ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง https://khumkrongsit.amlo.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-219-3600 หรือ โทร 1710

นายคารม ระบุว่า ตั้งแต่วันที่  1 - 30 มิ.ย. 67 ผลการแจ้งความออนไลน์ ผ่าน https://www.thaipoliceonline.com รวม 35,379 เรื่อง มูลค่าความเสียหายรวม 3.4 พันล้านบาท เฉลี่ย 114.6 ล้านบาท ต่อวัน ผลการอายัดบัญชี จำนวน 10,713 บัญชี ยอดขออายัดจำนวน 1.4 พันล้านบาท ยอดอายัดได้ จำนวน 719.05 ล้านบาท

🚩 สำหรับประเภทคดีออนไลน์ที่มีการแจ้งความมากที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้

1. หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ (ไม่เป็นขบวนการ) มูลค่าความเสียหาย 160.9 ล้านบาท

2. หลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ มูลค่าความเสียหาย 583 ล้านบาท 

3. หลอกให้กู้เงิน มูลค่าความเสียหาย 145.8 ล้านบาท

4. หลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าความเสียหาย 1.42 พันล้านบาท

5. หลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่น มูลค่าความเสียหาย 236 ล้านบาท 

ทั้งนี้ จากรายงานข้อมูลดังข้างต้น ยังมีประชาชนถูกหลอกลวง ต้มตุ๋น อีกเป็นจำนวนมาก ประชาชนจึงควรระมัดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ  หากถูกหลอก สามารถแจ้งความออนไลน์ที่ https://www.thaipoliceonline.com หรือสอบถามที่เบอร์ 1441 หรือ 081-866-3000

ติดต่อโฆษณา!