คุ้มภัยโตเกียวมารีน แจ้งปรับเงื่อนไขรับประกันภัยรถ EV

คุ้มภัยโตเกียวมารีน แจ้งปรับเงื่อนไขรับประกันภัยรถ EVบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ คุ้มภัยโตเกียวมารีน แจ้งระงับการให้บริการรับประกันภัยรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือรถ EVในวันนี้ แต่ล่าสุดบริษัทได้ชี้แจงใหม่แล้วว่า เป็นการปรับเงื่อนไขลูกค้าเก่าเป็นรายๆไป และไม่รับโอนลูกค้าป้ายดำ โดยมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งแนวทางการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าดังนี้

🚩 ลูกค้าปัจจุบัน (ต่ออายุ) บริษัทจะดูแลการต่ออายุประกันภัยตามปกติ โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะพิจารณาจากประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ลูกค้ารายใหม่ (ป้ายดำ/โอนย้าย) 

🚩 บริษัทขอระงับการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยสำเร็จรูปที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ชั่วคราว โดยทุกท่านยังสามารถสอบถามอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับงานโอนย้ายผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ โดยจะพิจารณาทุนประกันและเสนออัตราเบี้ยประกันภัยเป็นกรณี ๆ ไป

🚩 สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ บริษัทยังคงรับประกันภัยและดูแลลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมโครงการกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ ตามพันธกิจที่มีต่อคู่ค้าและลูกค้า

🚩 ทั้งนี้ บริษัทกำลังศึกษาข้อมูลเพื่อให้สามารถนำเสนออัตราเบี้ยประกันภัยและทุนประกันภัยที่เหมาะสมได้ในอนาคต บริษัทขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขณะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ยืนยันว่าในขณะนี้ยังไม่มีบริษัทประกันใดที่แจ้งยกเลิกการให้บริการประกันภัยรถ EV จากจำนวนที่แจ้งไว้ 23 รายยังคงให้บริการตามปกติ
.
สำหรับการประกาศในช่วงเช้าวันนี้ของบริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย นั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดว่ายกเลิกให้บริการประกันรถ EV ล่าสุดบริษัทได้ชี้แจงว่า เป็นเพียงการปรับเงื่อนไขค่าประกันสำหรับลูกค้าเก่า และไม่รับเฉพาะกรณีโอนย้ายรถป้ายดำเท่านั้น
.
ก่อนหน้านี้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ในฐานะนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เผยว่าประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ถือเป็นความเสี่ยงภัยใหม่ต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย โดยบริษัทประกันวินาศภัยกำลังเผชิญปัญหาเรื่องของค่าซ่อมที่แพง ซึ่งจะสังเกตได้ว่าในขณะนี้มีหลายบริษัทเริ่มมีความระมัดระวัง และชะลอการรับประกันภัยรถ EV แล้วติดต่อโฆษณา!