รัฐตั้งงบฯ รายจ่ายปี 68 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ 3.75 ล้านล้านบาท

รัฐตั้งงบฯ รายจ่ายปี 68 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ 3.75 ล้านล้านบาทนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแถลง ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 วงเงิน 3,752,700 ล้านบาท ต่อรัฐสภาในวันนี้ (19 มิ.ย.) ย้ำรัฐบาลดำเนินการตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างการเจริญเติบโตให้ประเทศ

นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวอภิปรายว่า เป็นงบประมาณรายจ่ายที่สูงมากเป็นประวัติการณ์ โดยเงินที่ใช้จ่ายมาจากรายได้รัฐบาล และเงินกู้ ซึ่งเป็นการจัดงบประมาณแบบขาดดุลต่อเนื่องมาหลายปี

โดยรัฐบาล ได้ประมาณการรายได้ที่ 2.88 ล้านล้านบาท ที่เหลือรายจ่ายมาจากเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 8.65 แสนล้านบาท ซึ่งถือว่า เป็นการวางเงินกู้ที่เกือบชนเพดาน หรือเหลือพื้นที่ที่จะกู้เพิ่มได้เพียง 5,000 ล้านบาทเท่านั้น 

และเมื่อเทียบกับงบปี 67 งบปีนี้ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นสูงถึง 2.72 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึง 7.8% ถือเป็นการเพิ่มงบประมาณในสัดส่วนที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มงบประมาณรายจ่ายของประเทศอย่างก้าวกระโดด โดยการกู้เงินมาใช้เกือบชนเพดาน เมื่อดูในรายละเอียด การจัดสรรงบปี 68 แทบจะเหมือนเดิม มีเพิ่มเติมคือ “โครงการดิจิทัลวอลเล็ต”

งบฯ ปี 68 ซึ่งรัฐบาลมีอำนาจเต็มในการจัดสรร กลับมีโครงการใหม่เพียง 163 โครงการ ซึ่งน้อยกว่าการจัดสรรงบปี 67 มาก และยังมีเหล้าเก่าในขวดใหม่อีกจำนวนมาก เป็นรายจ่ายที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจริง ๆ แต่ไปยึดโยงกับเครือข่ายการเมือง และผลประโยชน์ที่มีส่วนผลักดันให้รัฐบาลเข้าสู่อำนาจจำนวนมาก

ทั้งนี้ งบสำหรับโครงการดังกล่าวนั้น ไม่เพียงพอ จึงคาดการณ์ว่าในส่วนที่เหลือจะใช้งบจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ราว 1.73 แสนล้านบาท และน่าจะมีการของบกลางปี 67 เพิ่มอีกราว 1.22 ล้านบาท และถ้าไม่พออีกรัฐบาลอาจ ออก พ.ร.บ.โอนงบประมาณจากงบสำรองรายจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็นมาใส่เพิ่มอีกก็เป็นได้

“ร่างพ.ร.บ. งบปี 68 สะท้อนว่า ปัญหาความไม่ชอบธรรมทางการเมืองของการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งโจทย์ของรัฐบาลกับโจทย์ของประเทศไม่ใช่โจทย์เดียวกัน จึงเป็นการจัดสรรงบที่มักง่ายและสุ่มเสี่ยงที่สุด 

รัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤตของตนเองโดยการนำโอกาสของประเทศมาใช้โดยไม่รับผิดชอบ นโยบาย Ignite Thailand เลยกลายเป็น Ignore Thailand เจ๊งไม่ว่า แต่เสียหน้าไม่ได้ ด้วยเหตุผลทั้งหมด จึงไม่สามารถเห็นชอบกับร่างงบฯ ปี 68 ได้” นายชัยธวัช กล่าว
ติดต่อโฆษณา!