กทม. เตือน 4 โรคกำลังระบาด ! โควิด - ไข้หวัดใหญ่ - ไข้เลือดออก - ฝีดาษลิง

กทม. เตือน 4 โรคกำลังระบาด ! โควิด - ไข้หวัดใหญ่ - ไข้เลือดออก - ฝีดาษลิง นางทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2567 โดยสำนักอนามัย ได้รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ เช่น โรคโควิด-19, โรคไข้หวัดใหญ่, โรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อฝีดาษวานรที่กำลังระบาดอยู่ดังนี้ 
.
 🚩 โควิด-19 ยอดพุ่งรับเปิดเทอม คาดพีคช่วง มิ.ย. - ก.ค.
.
สถานการณ์โรคโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร มีลักษณะติดเชื้อตามฤดูกาล ซึ่งคาดว่าจำนวนการป่วยรายสัปดาห์จะยังเพิ่มขึ้น และน่าจะสูงสุดในช่วงเดือนมิ.ย. - ก.ค. เป็นสายพันธุ์ JN.1 
.
ปัจจุบันอัตราป่วยตาย อยู่ที่ 0.02% ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงสายพันธุ์เดลต้า (CFR ที่ 2.16% ณ มิ.ย. 64) บ่งชี้ว่าความรุนแรงของโรคลดลง เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันในระดับประชากร ร่วมกับสายพันธุ์ไม่รุนแรง
.
ส่วนภาพรวมภาระโรค ยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาเชิงระบบการดูแลรักษาพยาบาล โรงพยาบาลยังมีศักยภาพสูงในการดูแลผู้ป่วย อัตราป่วยตายในกลุ่มผู้ป่วยในลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2566
.
สำนักอนามัย จึงเน้นย้ำให้ประชาชนดูแลสุขอนามัย สวมหน้ากากอนามัย พบแพทย์หากมีอาการรุนแรง และหลีกเลี่ยงการนำเชื้อไปสู่กลุ่มเปราะบาง
.
🚩 ไข้หวัดใหญ่ แนวโน้มระบาดเพิ่มเป็นกลุ่มก้อน กลุ่มนักเรียนมากสุด
.
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในกรุงเทพฯ ปี 2567 มีผู้ป่วย จำนวน 21,406 ราย จากจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า สูงกว่าปี 2566 และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และพบผู้เสียชีวิต 2 ราย 
.
ลลรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาล คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค. อัตราป่วยสูงสุดพบในเด็กวัยเรียน อายุ 5-14 ปี การระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ส่วนใหญ่พบในเรือนจำ โรงเรียน และสถานปฏิบัติธรรม
.
สายพันธุ์ที่พบ มีทั้งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ซึ่งปัจจุบันมีการรณรงค์เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล พร้อมประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนประชาชนในเรื่องการป้องกันโรค และการแพร่กระจายเชื้อ โดยเน้นการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
.
 🚩 ไข้เลือดออก - โรคที่มากับฤดูฝน 
.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ใน กทม. ปี 2567 สัปดาห์ที่ 21 (ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. - 1 มิ.ย.67) มีผู้ป่วยสะสม 1,973 ราย เสียชีวิต 3 ราย เมื่อเทียบกับประเทศไทย กรุงเทพฯ มีอัตราป่วยเป็นลำดับที่ 46 และมีอัตราป่วยเป็นลำดับที่ 6 เมื่อเทียบกับปริมณฑล กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อายุ 5 - 14 ปี รองลงมา คือ อายุ 15 - 34 ปี และอายุ 0 - 4 ปี
.
เมื่อแยกข้อมูลเป็นรายเขต พบว่า 3 เขต ที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด ได้แก่ เขตภาษีเจริญ (แขวงคูหาสวรรค์) เขตดุสิต (แขวงสี่แยกมหานาค) และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (แขวงคลองมหานาค)
.
สำหรับมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายนั้น สำนักอนามัย แนะนำให้ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยสงสัยโรคไข้เลือดออก ควรทายากันยุงป้องกันยุงกัดทุกราย เพื่อลดการแพร่โรค ตลอดจนผู้ที่อยู่ร่วมบ้าน และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการระบาด เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุงลายไปสู่ชุมชน
.
🚩 ฝีดาษลิง - ห่วงยอดพุ่งช่วงเดือน Pride Month
.
สถานการณ์โรคติดเชื้อฝีดาษวานร (Mpox) กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีการติดเชื้อสูงสุดในประเทศไทย สำหรับมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคฝีดาษวานร ยังต้องมีการเฝ้าระวัง และเพิ่มมาตรการในการคัดกรองผู้มีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล Pride Month ซึ่งอาจจะมีการเบียดเสียดของคนที่ไปร่วมงานได้
ติดต่อโฆษณา!