คลังเตรียมเก็บภาษีสินค้านำเข้าราคาต่ำกว่า 1,500 บาท คาดเข้า ครม. สัปดาห์หน้า

คลังเตรียมเก็บภาษีสินค้านำเข้าราคาต่ำกว่า 1,500 บาท คาดเข้า ครม. สัปดาห์หน้า


นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยกระทรวงการคลัง จะเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการแก้ไขกฎหมายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาพิจารณาในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มราคาต่ำกว่า 1,500 บาท ช่วยจะสร้างความเป็นธรรมให้กับภาคประชาชนไม่ว่าจะประโยชน์ให้เอกชนที่นําเข้า ผู้นําเข้า ผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงเอสเอ็มอีที่อยู่ในประเทศไทย นายจุลพันธ์ ระบุ 

นายจุลพันธ์ กล่าว่า ปัจจุบันมีการลักลอบนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาทางด่านศุลกากรเป็นจำนวนมาก จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด 

นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจเข้มกับสินค้าทุกประเภทที่อาจมีการซุกซ่อนบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งทางตู้สินค้าและพัสดุไปรษณีย์ รวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสืบสวนหาข่าวการลักลอบการกระทำความผิดอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อ 24 พ.ค.67 กรมศุลกากร โดย สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ได้รับการข่าวว่าจะมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจากประเทศจีน เจ้าหน้าที่จึงได้เอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าต้องสงสัยซึ่งมีการสำแดงชนิดสินค้าในใบขนสินค้าเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ด จากภาพการเอ็กซเรย์พบว่ามีความผิดปกติของรูปร่างสินค้า จึงได้ทำการเปิดตรวจตู้สินค้าและผลการตรวจสอบพบเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า (หัวพอร์ต) จำนวนมากถึง 649,430 ชิ้น มูลค่ากว่า 96,897,500 บาท 

โดยก่อนหน้านั้นได้ตรวจพบอยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557

กรมศุลกากร รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 พฤษภาคม 2567 กรมศุลกากรจับกุมผู้กระทำความผิดลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 27 ราย ปริมาณ 726,499 ชิ้น มูลค่า 107,132,722 บาท

และในปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 29 พฤษภาคม 2567 กรมศุลกากรจับกุมผู้กระทำความผิดลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า  รวมทั้งสิ้น 1,496 ราย ปริมาณ 21,324,243 ชิ้น มูลค่า 269,845,465 บาทติดต่อโฆษณา!