“อินโดนีเซีย” เล็งให้พลเมืองถือ 2 สัญชาติ ดึงคนเก่งกลับประเทศ

“อินโดนีเซีย” เล็งให้พลเมืองถือ 2 สัญชาติ ดึงคนเก่งกลับประเทศ ในปัจจุบัน อินโดนีเซียยังไม่อนุญาตให้ 2 สัญชาติแก่ประชาชนวัยผู้ใหญ่ ซึ่งภายใต้กฎหมายพลเมืองปี 2549 ระบุว่า บุตรของบิดามารดาที่คนหนึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียและอีกคนหนึ่งไม่ใช่ชาวอินโดนีเซีย อาจถือหนังสือเดินทาง 2 เล่มได้จนอายุ 18 ปี 
.
หลังจากนั้น จะมีเวลาอีก 3 ปีในการเลือกลงทะเบียนสัญชาติที่ต้องการ โดยจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 11 ประเทศ มีเพียงเวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และติมอร์ - เลสเต ที่อนุญาตให้มีการถือ 2 สัญชาติได้
.
อย่างไรก็ดี นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยดึงดูดคนเก่งวัยหนุ่มสาวที่เดินทางไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากได้เงินเดือนสูงกว่าและมีโอกาสมากกว่า ให้กลับมายังประเทศมากขึ้น
.
สำหรับจุดหมายปลายทางยอดนิยมในช่วงที่ผ่านมาคือสิงคโปร์ ที่รัฐบาลพยายามเจาะกลุ่มผู้มีความสามารถวัยหนุ่มสาวจากทั่วทั้งภูมิภาคให้เข้าไปชดเชยปัญหาอัตราการเกิดต่ำ ซึ่งแตะจุดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ไปเมื่อปีที่ผ่านมา 
.
นอกจากนี้ จากข้อมูลสำนักงานสถิติอินโดนีเซียพบว่า ในปี 2562 - 2565 มีชาวอินโดนีเซียได้ถือหนังสือเดินทางสิงคโปร์ถึงเกือบ 4,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาอายุประมาณ 25 - 35 ปี
.
TalentSquare Asia บริษัทจัดหางานในอินโดนีเซียรายงานว่า การเดินทางออกนอกประเทศของผู้มีความสามารถสูงนับเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ กลายเป็นความท้าทายต่อการก้าวให้ทันกับความต้องการของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
.
อย่างไรก็ดี การอนุญาตให้ถือ 2 สัญชาตินั้น อาจไม่ได้หยุดยั้งการออกเดินทางไปหาโอกาสนอกประเทศของชาวอินโดนีเซีย แต่ก็อาจจะช่วยให้บางคนเดินทางกลับมาและเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้นได้
ติดต่อโฆษณา!