นักท่องเที่ยวชาติเข้าไทยทะลุ 13 ล้านคน เปิด 10 อันดับจังหวัดยอดนิยม

นักท่องเที่ยวชาติเข้าไทยทะลุ 13 ล้านคน  เปิด 10 อันดับจังหวัดยอดนิยม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยภาพรวมการท่องเที่ยวไทยตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 12 พฤษภาคม 2567 พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า 13 ล้านคนแล้ว กวาดรายได้กว่า 6.3 แสนล้านบาท โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนไทยมากที่สุด รายประเทศมีดังนี้  

- จีน (2,583,844 คน) 
- มาเลเซีย (1,710,560 คน) 
- รัสเซีย (805,026 คน)
- เกาหลีใต้ (731,915 คน) 
- อินเดีย (722,195 คน)

นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.02 จากสัปดาห์ก่อนหน้า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 4 จากเดิมในอันดับที่ 9 
.
ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวตลาดอื่น ๆ ในเกือบทุกกลุ่มยังคงมีจำนวนลดลง เนื่องจากอยู่ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low season) โดยนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มตลาดระยะไกล (Long haul) และกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short haul) ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 19.50 และร้อยละ 9.70 ตามลำดับ
.
ซึ่งถือเป็นแนวโน้มปกติของฤดูกาล ส่งผลให้ในภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 569,172 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 70,650 คน หรือร้อยละ 11.04 คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 81,310 คน 
โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่ 

- จีน (122,224 คน) 
- มาเลเซีย (76,172 คน) 
- อินเดีย (44,412 คน) 
- เวียดนาม (28,503 คน) และ
- เกาหลีใต้ (27,488 คน) 

โดยนักท่องเที่ยวเวียดนาม มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 67.02 ในขณะที่นักท่องเที่ยวจีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย และอินเดีย มีการปรับตัวลดลงร้อยละ 24.40 ร้อยละ 13.39 ร้อยละ 9.46 และร้อยละ 4.62 ตามลำดับ
.
สำหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาทรงตัว แต่ยังคงมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่การมีมาตรการ Ease of traveling ของรัฐบาล ช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย อาทิ การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย - จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน 
.
รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน
.
นอกจากนี้ กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และกีฬา เผยจำนวนอันดับจังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนมากสุด 2566 ซึ่งจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนมากที่สุด คือ 
.
จังหวัดกรุงเทพมหานครมีชาวต่างชาติ มาเยี่ยมเยือนทั้งหมด 25,793,185 คน
2. ชลบุรี (พัทยา) จำนวน 9,545,854 คน
3. ภูเก็ต : 8,376,464 คน
4. สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) : 3,011,353 คน
5. เชียงใหม่ : 2,922,701 คน
6. สงขลา (หาดใหญ่) : 2,536,214 คน
7. พังงา : 1,844,567 คน  
8. กระบี่ : 1,701,316 คน
9. พระนครศรีอยุธยา : 1,380,009 คน
10. อุดรธานี : 889,649 คน
.
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และกีฬา
ติดต่อโฆษณา!