บริษัทใหญ่ที่สุด ของแต่ละประเทศในอาเซียน

บริษัทใหญ่ที่สุด ของแต่ละประเทศในอาเซียน
20240518-a-01.jpg

จากการเปิดเผยของ AEC Connect ธนาคารกรุงเทพ ระบุว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนาขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี แต่ละประเทศในภูมิภาคยังคงมีความแตกต่างในด้านขนาดของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่ด้วย
.
Visual Capitalist ได้จัดทำข้อมูลบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอ้างอิงข้อมูลมูลค่าบริษัท ณ วันที่ 18 เม.ย. 67 ซึ่งรวบรวมจาก Companies Market Cap ตลาดหลักทรัพย์ลาว และตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้งไว้ ดังนี้
.
🚩 บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในอินโดนีเซียและสิงคโปร์ ได้แก่ Bank Central Asia และ DBS Group ตามลำดับ ซึ่งแต่ละแห่งมีมูลค่ามากกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และประกอบกิจการเป็นธนาคารทั้ง 2 แห่ง
.
🚩 สำหรับมาเลเซีย ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ บริษัทที่มีมูลค่าบริษัทมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย Maybank, บมจ. ปตท., Vietcombank และ SM Investments Corporation ตามลำดับ 

โดย Maybank และ Vietcombank เป็นธนาคาร ขณะที่ ปตท. ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมี และ SM Investments Corporation ดำเนินกิจการหลายประเภทตั้งแต่บริการด้านการเงิน ค้าปลีก ไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
.
🚩 สำหรับกัมพูชา มีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดคือ ท่าเรือน้ำลึก Sihanoukville Autonomous Port คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
.
🚩 ขณะที่ LALCO ใน สปป. ลาว เป็นบริษัทสินเชื่อลีสซิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดที่ประมาณ 312 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
.
🚩 และบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมาคือ First Myanmar Investment ดำเนินกิจการตั้งแต่บริการด้านการเงิน บริการสุขภาพ การท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์ โดยมีมูลค่าบริษัทประมาณ 139 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
.
🚩 ส่วนบรูไนไม่มีตลาดหลักทรัพย์สาธารณะ แต่เศรษฐกิจของบรูไนส่วนใหญ่พึ่งพาภาคอุตสาหกรรมน้ำมันที่เป็นของรัฐบาล ทำให้สุลต่านของประเทศกลายเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก
ติดต่อโฆษณา!