รัฐบาลเดินหน้าแจกเงินดิจิทัล เตือนเงินในบัญชีเกิน 5 แสนหลัง 31 มี.ค. หมดสิทธิ์

รัฐบาลเดินหน้าแจกเงินดิจิทัล เตือนเงินในบัญชีเกิน 5 แสนหลัง 31 มี.ค. หมดสิทธิ์นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานการ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet หลังเข้ารับตำแหน่ง ถือเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องสานต่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย 

▪️ เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 

🚩 จะต้องมีเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่เกินวันที่ 31 มี.ค. 67 ประกอบด้วย เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับเงินฝาก และรวมถึงผลิตภัณฑ์เงินฝากชื่ออื่นที่มีลักษณะเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว โดยเงินฝากดังกล่าวให้หมายถึงเฉพาะเงินฝากในสกุลเงินบาทเท่านั้น โดยเป็นการรวมทุกบัญชีรวมกันในสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย์

🚩 กำหนดกรอบสำหรับผู้ที่มีอายุ 16 ปี ที่จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการ จะต้องไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 67 หรือวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้เยาวชนอายุ 16 ปี ที่ผู้ปกครองมีการออมเงินให้อย่างต่อเนื่อง จนมีเงินฝากในบัญชีรวมกันเกิน 5 แสนบาทนั้น ก็ถือว่าเป็นคนมีฐานะ ตรงนี้ก็ต้องตัดออก

🚩 กำหนดใช้ฐานข้อมูลภาษีปี 66 เป็นเกณฑ์ของผู้มีเงินได้พึงประเมิน ไม่เกิน 840,000 บาทต่อปี ที่จะเข้าร่วมโครงการ

🚩 ด้านการยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ (Negative List) ยังไม่ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติม และเงื่อนไขทุกอย่างในโครงการยังคงเหมือนเดิม ซึ่งกำหนดลงทะเบียนในไตรมาส 3/67

🚩 จะการนัดประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้า โดยในการประชุมวันนี้มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมาก อย่างกรณีประชาชนที่อายุ 16 ปี ที่ผู้ปกครองมีการออมเงินให้อย่างต่อเนื่อง จนมีเงินฝากในบัญชีรวมกันเกิน 5 แสนบาทนั้น ก็ถือว่าเป็นคนมีฐานะ ตรงนี้ก็ต้องตัดออก" นายจุลพันธ์ กล่าว

นายพิชัย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันกลไกการกระตุ้นเศรษฐกิจยังมีความจำเป็น และนโยบายหลักของรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้ประชาชนในขณะนี้ คือการเติมเงิน 10,000 บาท  ผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ต  พร้อมได้เน้นย้ำให้การดำเนินโครงการต้องเป็นไปอย่างปลอดภัย และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การใช้เงินผิดประเภทด้วย

ด้านนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง ระบุว่า แอปพลิเคชันที่จะใช้ในโครงการ ยังอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด  จะต้องมีการทำข้อตกลงกับหลายหน่วยงาน เช่น การตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝาก ก็จะต้องหารือกันว่าจะเชื่อมถังข้อมูลอย่างไร ใครรับผิดชอบส่วนไหน โดยเบื้องต้นจะใช้แอปพลิเคชันทางรัฐในการเชื่อมโยงข้อมูล โดยเบื้องต้นจะใช้แอปพลิเคชันทางรัฐในการเชื่อมโยงข้อมูลติดต่อโฆษณา!