ไทยเตรียมจัดแข่ง F1 ดึงดูดการท่องเที่ยว

ไทยเตรียมจัดแข่ง F1 ดึงดูดการท่องเที่ยว
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งหนังสือถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดทำแผน แข่งรถยนต์ Formula One เพื่อดูดเม็ดเงินเข้าประเทศ
.
มีรายงานว่า เมื่อ 1 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1505/ว(ล)8862 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 เมษายน 2567 เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันรถยนต์ Formula One ในประเทศไทย ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,ผู้ว่าฯ กทม., ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
.
ก่อนหน้านี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ 4 หน่วยงานสำคัญดำเนินการในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้
.
1.ให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันรถยนต์ Formula One ในประเทศไทย เพื่อพิจารณาดำเนินการประมูลสิทธิการจัดการแข่งขันรถยนต์ดังกล่าวต่อไป
.
2.ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ศึกษารายละเอียดด้านสนามแข่งขันรถยนต์ Formula Oneที่เหมาะสมและการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสนามแข่งขันดังกล่าว
.
3.ให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) พิจารณาจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันรถยนต์ดังกล่าว
.
4.ให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำแผนการจัดการแข่งขันรถยนต์ Formula One ในประเทศไทยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
.
เมื่อไม่นานมานี้ นาย Stefano Domenicali ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Formula One Group ได้เข้าพบนายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการขยายการจัดการแข่งขัน F1 ในประเทศไทยครั้งนี้ โดยรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกในแต่ละด้านอย่างเต็มที่ 
.
ทั้งนี้ นาย Stefano เผยว่าทางบริษัทฯ ตื่นเต้นในการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกัน และช่วยกันบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และเชื่อว่าการทำงานร่วมกันครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลดีถึงเศรษฐกิจ ชุมชน เยาวชน ซึ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญเช่นกัน
.
นายเศรษฐา  ยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัด F1 ที่ กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างโอกาสและขยายศักยภาพของประเทศ ในการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ และไทยพร้อมร่วมศึกษา เตรียมความพร้อมปฏิบัติตามข้อกําหนด และร่วมทำงานไปพร้อมๆกับทีมของบริษัทฯ
.
โดยมั่นใจว่า ไทยจะเป็นหนึ่งในเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Formula One ที่สร้างความประทับใจมากที่สุด ด้วยศักยภาพสิ่งอำนวยความสะดวก และมิตรไมตรีของคนไทย
.
ทั้งนี้ประธานกรรมการบริหารบริษัท Formula One Group ได้เดินทางมาพบกับผู้นำของไทยและสำรวจความเป็นไปได้ ของการจัดอีเวนต์มหกรรมกีฬาระดับโลกดังกล่าว เมื่อ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา ดาดว่าหากจัดได้อีเวนต์นี้ อาจจะเกิดขึ้นได้เร็วสุดในปี 2027 โดยใช้เวลาในการเตรียมตัวประมาณ 3 ปี เพื่อสร้างกระแสการท่องเที่ยว 
.
รัฐบาลประเมินว่า  F1 จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ถึง 300,000 คน สร้างรายได้ถึง 12,000 ล้านบาท สามารถจัดเก็บรายได้เข้าสู่ระบบภาษีได้ถึง 280 ล้านบาท มีการจ้างงานได้ถึง 6,000 กว่าตำแหน่งอีกด้วย
ติดต่อโฆษณา!