ดัชนีการเมืองไทยยุค “เศรษฐา” คะแนนร่วง แก้ปัญหายากจนไม่ได้

ดัชนีการเมืองไทยยุค “เศรษฐา” คะแนนร่วง แก้ปัญหายากจนไม่ได้

20240502-b-01.jpg

การเมืองไทย ยังคงเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนเมษายน 2567” ผลปรากฏคะแนนร่วงทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน แต่มีผลงานที่สร้างความประทับใจบางเรื่อง 

🚩 จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,431 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2567 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนเมษายน 2567 เฉลี่ย 4.63 คะแนน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2567 ที่ได้ 5.10 คะแนน

🚩 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ผลงานของฝ่ายค้าน เฉลี่ย 5.06 คะแนน (ลดลงจากเดือนมีนาคม) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การแก้ปัญหาความยากจน เฉลี่ย 4.28 คะแนน (ลดลงจากเดือนมีนาคม)

🚩 นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ เศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 46.19 ด้านนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 53.51

🚩 ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือน คือ “งานมหาสงกรานต์” ร้อยละ 41.87 ผลงานฝ่ายค้าน ที่ชื่นชอบ คือ “ตรวจสอบเงินดิจิทัลวอลเล็ต” ร้อยละ 45.61

🚩 ข่าวเหตุการณ์สำคัญที่ประชาชนสนใจในเดือนเมษายน คือ “มาตรการช่วยค่าน้ำค่าไฟ” ร้อยละ 36.87 รองลงมาคือ เรื่อง “บิ๊กโจ๊ก” กับ “สตช.” ร้อยละ 34.49

🚩 จากผลโพลคะแนน “ดัชนีการเมืองยังคงลดลง” อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการแก้ไข“ปัญหาความยากจน” ที่ได้คะแนนต่ำสุด แสดงถึงความสำคัญของปัญหาต่อประชาชนในช่วงนี้ แม้รัฐบาลจะมีผลงานจัดงานมหาสงกรานต์ที่โดนใจประชาชนแต่ในภาพรวมก็ยังคงต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน 

🚩 ตัวชี้วัดด้านชีวิตความเป็นอยู่คะแนน ยังไม่ถึงครึ่งสอดคล้องกับข่าวที่ประชาชนสนใจคือ “มาตรการช่วยค่าน้ำค่าไฟ” ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับครัวเรือนของประชาชนโดยตรง

ตัวชี้วัด 25 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อการเมืองไทยในด้านต่าง ๆ เรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดไปถึงต่ำสุด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ตามตาราง ในคอมเมนต์

ติดต่อโฆษณา!