ทนร้อนอีกนิด เตรียมพกร่ม 3 - 5 พ.ค.ฝนจะมา!

ทนร้อนอีกนิด เตรียมพกร่ม 3 - 5 พ.ค.ฝนจะมา!
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. ถึง 6 พ.ค. 67 ว่า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 6 พ.ค. 67 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง 

ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

สำหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

🚩 ข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 67 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน รวมถึงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ไว้ด้วย

ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 6 พ.ค. 67 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง สำหรับชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

🚩 สัญญาณฝนเริ่มมาแล้ว

กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ช่วง 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 67 อากาศยังร้อนและร้อนจัดต่อเนื่องโอกาสเกิดฝนยังมีน้อย มีบ้างบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนล่าง ต้องระวังรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัด ระวังโรคลมแดด โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็กและผู้สูงอายุ

ช่วง 3 - 9 พ.ค.67 ลมเริ่มเปลี่ยนทิศทาง เป็นลมตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนระดับบนมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก พัดปกคลุม สัญญาณเมฆและฝนเริ่มเพิ่มขึ้นบ้าง โดยเฉพาะทางภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑล (มีลมใต้ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม) อากาศที่ร้อนจัดจะเริ่มเย็นลง คลายร้อนลงได้บ้าง หลังจากเริ่มมีฝนแต่ต้องระวังพายุฤดูร้อน

ส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองด้านรับลมบริเวณฝั่งอันดามัน ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่ ภายใต้สถานการณ์ปรากฎการณ์เอลนีโญกำลังอ่อน ซึ่งทำให้สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาเปลี่ยนแปลงไป ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ
.
ด้านกรมอนามัย ยังคงเตือนประชาชนระมัดระวังสุขภาพอย่างต่อเนื่อง อย่าอยู่กลางแดดเป็นเวลานาน อาจเกิดฮีทสโตรกได้ 
.
▪️ สภาพอากาศรายภาค ระหว่าง 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 67

🚩 ภาคเหนือ

อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 – 44 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 6 พ.ค. 67 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 – 42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

🚩 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39 – 44 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 6 พ.ค. 67 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 – 41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

🚩 ภาคกลาง

อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่ง กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 – 44 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 4 – 6 พ.ค. 67 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 – 40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

🚩 ภาคตะวันออก

อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งตลอดช่วง

ในช่วงวันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 67 ฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่ง กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 43 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 6 พ.ค. 67 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

🚩 ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

อากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33 – 41 องศาเซลเซียสลมตะวันตก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

🚩ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

🚩 กรุงเทพและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 67 อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 27 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 42 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 6 พ.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 – 25 กม.
ติดต่อโฆษณา!