ทึ่ง ! นักวิทย์ฯ จีน วิจัยแบตเตอรี่พกพา ลักษณะนุ่ม - ยืดหยุ่นชาร์จมือถือได้

ทึ่ง ! นักวิทย์ฯ จีน วิจัยแบตเตอรี่พกพา ลักษณะนุ่ม - ยืดหยุ่นชาร์จมือถือได้

ทีมนักวิทยาศาสตร์ของจีนได้ทำการพัฒนาชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผ้านุ่มและระบายอากาศได้ โดยมีคุณสมบัติสามารถกักเก็บพลังงานและสามารถจ่ายพลังงานแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างสมาร์ตโฟนและนาฬิกาได้ โดยสำนักข่าวซินหัวรายงานว่า งานศึกษาดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่ในวารสารเนเจอร์ (Nature)


ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟู่ตันได้ ได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากไม้เลื้อยและเถาวัลย์พืชที่ขึ้นพันกันแน่นหนาตามธรรมชาติ มาประยุกต์สร้างเป็นเส้นใยอิเล็กโทรดจำนวนมากที่รวมเป็นช่องแบบเรียงตัวเป็นเส้นเดียวกัน (Aligned Channel) ขณะพื้นผิวของเส้นใยอิเล็กโทรดแต่ละเส้นได้รับการออกแบบให้มีช่องที่เชื่อมกันเป็นตาข่าย (Networked Channel) จากนั้นสารละลายโมโนเมอร์จะแทรกซึมเข้าไปตามช่องที่เรียงตัวเป็นเส้น ก่อนซึมเข้าสู่ช่องที่เชื่อมกันเป็นตาข่ายเพื่อสร้างอิเล็กโทรดแบบเจล 


ทีมวิจัยจึงสามารถสร้างแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบเส้นใยที่มีความยาวหลายกิโลเมตร และมีความเข้มข้นของพลังงานสูงพอที่จะจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น โดรน ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ เผิง ฮุ่ยเซิ่ง ผู้ร่วมเขียนงานศึกษาในครั้งนี้ กล่าวว่า นักวิจัยได้จัดตั้งสายการผลิตนำร่องและสามารถสร้างผลิตภณฑ์ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 300 วัตต์ - ชั่วโมงต่อชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือ 20 เครื่องได้พร้อมกัน โดยแบตเตอรี่เส้นใยนี้ยังมีศักยภาพสำหรับนำไปใช้ในด้านการดับเพลิง การบรรเทาภัยพิบัติ การสำรวจขั้วโลก รวมถึงการบินและอวกาศติดต่อโฆษณา!