10 ประเทศที่คนไทยไปทำงานมากที่สุด

10 ประเทศที่คนไทยไปทำงานมากที่สุด


นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เผยข้อมูลของ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศทั่วโลก รวม 138,021 คน จำแนกเป็นเพศชาย จำนวน 102,922 คน และเพศหญิง จำนวน 35,099 คน  

🚩 ประเทศที่แรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด

- ไต้หวัน 55,675 คน
- สาธารณรัฐเกาหลี 21,507 คน
- ญี่ปุ่น 15,949 คน
- รัฐอิสราเอลประมาณ 24,000 คน
- มาเลเซีย 6,022 คน
- สาธารณรัฐสิงคโปร์ 3,836 คน
- สาธารณรัฐโปรตุเกส 2,156 คน
- ฮ่องกง 1,836 คน
- ฮังการี 1,759 คน
- แคนาดา 1,610 คน

🚩 10 ตำแหน่งแรงงานไทยไปทำมากที่สุด

- คนงานเกษตร
- คนงานอุตสาหกรรมทั่วไป
- ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
- กรรมกรหรือคนงาน
- นวดแผนโบราณ
- คนงานทั่วไป
- ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างอื่น ๆ
- ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างเชื่อม
- คนงานผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติก

กระทรวงแรงงานกำลังเร่งหาตลาดใหม่ทดแทนอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบจากสงครามทวีความรุนแรงขึ้น อิสราเอลเป็นประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานมากที่สุดเป็นอันดับสี่ และอาจส่งกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศในอนาคต

🚩 ปัจจุบันกระทรวงแรงงาน มีสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ จำนวน 12 แห่ง 11 ประเทศ ได้แก่ 

1. สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (กรุงริยาด) 
2. ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
3. สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น 
4. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง 
5. สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กรุงไทเป สาขาเมืองเกาสง 
7. สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย 
8. สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ 
9. สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน
10. ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล 
11. ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
12. ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ติดต่อโฆษณา!