เครื่องครัวสแตนเลส คุณภาพต่ำทะลัก หวั่นปนเปื้อนโลหะหนัก อันตรายต่อสุขภาพ

เครื่องครัวสแตนเลส คุณภาพต่ำทะลัก หวั่นปนเปื้อนโลหะหนัก อันตรายต่อสุขภาพ กระทรวงอุตสาหกรรม เผยขณะนี้พบการจำหน่ายภาชนะสแตนเลสคุณภาพต่ำจากต่างประเทศมาจำหน่ายในไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ จึงมีความเป็นห่วงว่าสินค้าดังกล่าวอาจจะไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงเตรียมรับมือกับปัญหาดังนี้ 
.
🚩 กำชับให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมมาตรฐานสินค้า เร่งดำเนินการให้เป็นสินค้าควบคุม เพราะต้องสัมผัสกับอาหารและเครื่องดื่มโดยตรง หากเป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐาน อาจมีสารปนเปื้อนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาวได้
.
🚩 ก่อนหน้านี้ สมอ. ได้บังคับใช้มาตรฐานภาชนะเคลือบเทฟล่อน ภาชนะเมลามีน และภาชนะพลาสติกไปแล้ว ซึ่งพบว่าสามารถสกัดสินค้าไม่มีคุณภาพ และไม่มีมาตรฐานในท้องตลาดได้เป็นจำนวนมาก 
.
🚩 สมอ. ระบุมาตรฐานนี้จะครอบคลุมภาชนะสแตนเลสที่สัมผัสโดยตรงกับอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หม้อ, กระทะ, ตะหลิว, ช้อน, ส้อม, ถาดหลุมใส่อาหาร และปิ่นโต แต่ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
.
🚩 การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ากลุ่มดังกล่าวสามารถทำได้อย่างครบถ้วนมากขึ้น เพราะสินค้าเหล่านี้ มีการใช้งานแพร่หลายมาก โดยเฉพาะในโรงพยาบาล และโรงเรียน
.
🚩 โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญ คือ การควบคุมปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ โครเมียม, นิกเกิล, ตะกั่ว, แคดเมียม, สารหนู และโมลิบดินัม ให้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค
.
🚩 หลังจากนี้ สมอ. จะเร่งดำเนินการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมภายในปี 67 ซึ่งจะมีผลให้ทั้งผู้ทำและนำเข้าทุกราย จะต้องขออนุญาตก่อนทำหรือนำเข้า และจะต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่สินค้าทุกชิ้น หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย 
.
🚩 โดยผู้ทำหรือนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
🚩 นอกจากนี้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ยังได้เห็นชอบร่างมาตรฐานอีกจำนวน 106 มาตรฐาน เช่น ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ที่ใช้ขนของ, สายไฟแรงสูง, สวิตช์ไฟที่ติดกับสายไฟ, เครื่องล้างจานเชิงพาณิชย์, แบตเตอรี่รถไฮบริด, บอลลูนขยายหลอดเลือด, ยางปิดช่องว่างระหว่างชานชาลากับขบวนรถขนส่งทางราง, ยานยนต์ที่ติดตั้งระบบเบรกฉุกเฉินขั้นสูง, หม้อหุงข้าวและเตารีดประหยัดพลังงาน, หมอนยางพารา, น้ำมันหอมระเหยขิงไทย เป็นต้น 
.
รวมทั้งเห็นชอบรายชื่อมาตรฐานที่จะจัดทำในปี 67 เพิ่มเติมอีก จำนวน 349 มาตรฐาน
ติดต่อโฆษณา!