สรุปโครงการแจกเงิน Digital Wallet Q3-Q4/67 7-11 ส้มหล่น !

สรุปโครงการแจกเงิน Digital Wallet Q3-Q4/67  7-11 ส้มหล่น !


บอร์ดดิจิทัลชุดใหญ่ โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมกันเคาะไทม์ไลน์ เงื่อนไข และแหล่งที่มาของเงินล่าสุด เมื่อ 10 เม.ย. 67 ที่ผ่านมา 

🚩 แหล่งที่มาของเงิน 

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลังเผยถึงที่มาของเงินสำหรับนโยบาย จาก 3 แหล่ง คือ 
- งบประมาณปี 2567 ราว 1.75 แสนล้านบาท 
- งบประมาณปี 2568 ราว 1.53 แสนล้านบาท
- เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ราว 1.72 แสนล้านบาท ทั้งนี้ เงินจากงบกลางฯ จะพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ครบ 5 แสนล้านบาท🚩 เงื่อนไขการใช้เงิน 

มีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยการใช้เงินในครั้งแรกโดยประชาชนจะถูกจำกัดให้ใช้จ่ายได้กับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้น (รวมร้านสะดวกซื้อ-เซเว่น อีเลเว่น ที่ส้มหล่นได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย) 

ร้านค้าขนาดเล็กนี้ จะไม่สามารถนำยอดการใช้จ่ายเงินจากประชาชนมาขึ้นเงินกับรัฐบาลได้ โดยต้องนำไปใช้จ่ายต่อกับร้านค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือ ร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การใช้เงินครั้งที่สองขึ้นไประหว่างร้านค้าจะปลดล็อกการจำกัดพื้นที่ ขณะที่เงื่อนไขการแจกเงินและข้อห้ามการใช้เงินยังคงเดิม 

โดยคาดว่าจะนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนเมษายนนี้ 

กำหนดการลงทะเบียนร้านค้าและการแจกเงินคงเป็นไปตามเดิมใน 3Q67 และ 4Q67 และคาดว่าจะมีผลต่อการเติบโต GDP ได้ราว 1.2% 

โดยเงินที่ใช้จ่ายคนละ 1 หมื่นบาทนี้ จะต้องใช้จ่ายให้หมดภายใน 6 เดือน🚩 เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์รับเงินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

- อายุ 16 ปี
- เงินได้ไม่เกิน 8.4 แสนบาท 
- เงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท

ติดต่อโฆษณา!