ต่างชาติเที่ยวไทยใกล้แตะ 10 ล้านคน จีนมากเป็นอันดับ 1

ต่างชาติเที่ยวไทยใกล้แตะ 10 ล้านคน จีนมากเป็นอันดับ 1

ข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างตั้งแต่ต้นปีจนถึง 8 เม.ย. 67 จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ตอนนี้ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 9,988,151 ล้านคน หรือเกือบจะแตะ 10 ล้านคนแล้ว

โดยสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปแล้วประมาณ 484,485 ล้านบาท 
จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก 

1. จีน (1,882,899 คน)
2. มาเลเซีย (1,240,667 คน)
3. รัสเซีย (660,953 คน)
4. เกาหลีใต้ (588,759 คน)
5. อินเดีย (510,879 คน)

สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมา (1 – 7 เม.ย. 67) สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเมินว่า นักท่องเที่ยวชาวมุสลิม อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และตะวันออกกลาง เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก หรือเพิ่มขึ้น 19,043 คน 

จากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในวันอีดิลฟิฏร์ (10 เม.ย.) ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกลชะลอการเดินทาง 

สำหรับภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 617,832 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 26,496 คน หรือ 4.12% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 88,262 คน 

โดยนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ +17% มาเลเซีย +15% และอินเดีย + 12% ที่น่าสนใจ คือ ในสัปดาห์ล่าสุด “เกาหลีใต้“ ขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาเป็นอันดับที่ 5 จากอันดับที่ 7 ในขณะที่นักท่องเที่ยวรัสเซีย และจีนปรับตัวลดลงเล็กน้อย 

สำหรับในช่วงสัปดาห์สงกรานต์ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากการมีวันหยุดต่อเนื่องวันอีดิลฟิฏร์ในประเทศมุสลิม เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และภูมิภาคตะวันออกกลาง และการลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่าฟรี) ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน 

ทังนี้ภาพรวมการเดินทางท่องเที่ยวปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยราว 35 ล้านคน 

ติดต่อโฆษณา!