เปิดประเทศที่ค่าครองชีพสูงสุด - ต่ำสุดในโลก ปี 67

เปิดประเทศที่ค่าครองชีพสูงสุด - ต่ำสุดในโลก ปี 67 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยดัชนีค่าครองชีพ (Cost of Living Index) ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกล่าสุดช่วงต้นปี 2567 ของ Numbeo ซึ่งเป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลด้านค่าครองชีพโลกที่มีชื่อเสียง 
.
โดยการจัดทำดัชนีค่าครองชีพดังกล่าว คำนวณจากค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เสื้อผ้าและรองเท้า กีฬาและสันทนาการ และค่า สาธารณูปโภค (ไม่รวมค่าเช่าที่อยู่อาศัย) พบว่า 

▪️ 3 ประเทศค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก ได้แก่ 
 
1. เบอร์มิวดา ดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ ค่าครองชีพสูงถึง 133.6 % ชะลอตัวจาก 141.8% จากปี 2566 เนื่องด้วยข้อจำกัดเรื่องการเพาะปลูก การผลิต และต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศ ประกอบกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงทำให้ราคาสินค้าและบริการแพงที่สุดในโลก

2. สวิตเซอร์แลนด์ ค่าครองชีพสูงถึง 112.2%  ชะลอตัวจาก 114.2% ในปี 2566 สวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูง มีชื่อเสียงด้านบริการทางการเงิน การผลิตเภสัชภัณฑ์ นาฬิกาเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ มีระบบสวัสดิการที่ดี โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเป็นประเทศที่มีอัตราค่าครองชีพสูงติดอันดับโลกติดต่อกันหลายปี 

3. หมู่เกาะเคย์แมน ค่าครองชีพสูงถึง 111.7%  จาก 103.4%  ในปี 2566 ทั้งนี้หมู่เกาะเคย์แมนเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ถูกจัดว่าร่ำรวยที่สุดในโลก มีชื่อเสียงด้านบริการทางการเงิน และด้วยภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ จึงทำให้ราคาสินค้าและบริการอยู่ในระดับสูง

▪️ 3 ประเทศค่าครองชีพต่ำที่สุดในโลก ได้แก่

1.ปากีสถาน อยู่ที่ 18.5% จาก 18.0% ในปี 2566 เนื่องจากปากีสถานเผชิญ ปัญหาและปัจจัยท้าทายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ หนี้สินที่อยู่ระดับสูง คอร์รัปชั่น และความไม่มั่นคงทางอาหาร ปัญหาดังกล่าวได้กดดันต่อกำลังซื้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
 
2. ไนจีเรีย อยู่ที่ 19.3% ลดลงค่อนข้างมากจาก 30.9% ในปี 2566 ทั้งนี้ ไนจีเรีย เป็นประเทศกำลังพัฒนา ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ปัจจัยต่าง ๆ อาทิ โควิด-19 การขาดแคลนอาหาร และปัญหาความยากจนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

3. ลิเบีย อยู่ที่ 21.2%  ลดลงจาก 24.2% ในปี 2566 เป็นที่น่าสังเกตว่าลิเบียมีความเปราะบางทางการเมือง โดยถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระดับสูงสุด และเศรษฐกิจที่ยังคงอ่อนแอ ซึ่งอาจเป็นผลให้ค่าครองชีพในประเทศอยู่ระดับต่ำ

▪️ ประเทศไทย 

ไทยมีค่าครองชีพของอยู่ที่ 36.0% อยู่ในอันดับที่ 94 จาก 146 ประเทศทั่วโลก ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำ โดยลดลงจาก 40.7% หรืออยู่อันดับที่ 79 จาก 140 ประเทศทั่วโลกในปี 2566 
.
ทั้งนี้ ดัชนีค่าครองชีพของไทย สอดคล้องกับดัชนีค่าครองชีพของหลายประเทศที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเฉลี่ย 2 เดือนแรกของปี 2567 ที่ปรับลดลง 0.94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566
ติดต่อโฆษณา!