คนไทยมองโลกแง่ดี ไม่ห่วง AI แย่งงานเหมือนหลายประเทศ

คนไทยมองโลกแง่ดี ไม่ห่วง AI แย่งงานเหมือนหลายประเทศ
ผลสำรวจ Salary & Work Trends ในระดับเอเชียแปซิฟิก (APAC) จากผู้ตอบแบบสอบถาม 6,100 คน พบ มีคนไทยเพียง 24% ที่กังวลว่าจะโดน Generative AI (เช่น ChatGPT) แย่งงาน หรือเรียกได้ว่ามีความกังวลน้อยที่สุดท่ามกลาง 8 ประเทศที่ทำแบบสำรวจ
.
ดูเหมือนคนไทยเป็นคนมองโลกแง่ดี จากรายงานผลสำรวจ Salary & Work Trends ในระดับเอเชียแปซิฟิก (APAC) 
.
เรียงลำดับความกังวลจากมากไปน้อย ได้แก่ อินเดีย (42%) สิงคโปร์ (40%) ฮ่องกง และ เกาหลีใต้ (39%) มาเลเซีย (38%) นิวซีแลนด์ (37%) ออสเตรเลีย (35%) และ ไทย (24%)
.
นอกจากความกังวลว่าจะโดน Gen AI แย่งงานแล้ว คนทั่วภูมิภาคยังแสดงความกังวลต่อ Gen AI ในประเด็นอื่น ๆ อีกด้วย เช่น มองว่าการเข้ามาของ Gen AI ไม่มีประโยชน์กับงานของตนเอง, ไม่รู้วิธีใช้ Gen AI, และ มองว่า Gen AI ไม่น่าเชื่อถือ เป็นต้น
.
อย่างไรก็ตาม เรายังไม่สามารถสรุปได้ว่าการมองโลกในแง่ดีของคนไทย เกิดจากการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของ Gen AI มากน้อยเพียงใด เช่น ยังรู้ข้อมูลน้อยจึงไม่กังวล หรือ รู้ข้อมูลมากพอแล้วแต่ก็ไม่กังวล ซึ่งเราต้องหาคำตอบกันต่อไป
.
ด้านอเมซอน เว็บ เซอร์วิส หรือ AWS โชว์ผลสำรวจ การมีทักษะด้าน AI ช่วยเพิ่มเงินเดือนได้ คาดอีก 5 ปีข้างหน้า 92% ของนายจ้างจะใช้วิธีแก้ปัญหาธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI และอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มปรับใช้ AI เร็วที่สุดคือ การเงิน ภาคการผลิต และภาคการบริการ
.
▪️ สำหรับหน่วยงานที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้ AI มากที่สุดในองค์กร ผลการศึกษา ระบุไว้ดังนี้
 

• ฝ่ายไอที 97%
• ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 95%
• ฝ่ายการเงิน 95%
• ฝ่ายการดำเนินธุรกิจ 94%
• ฝ่ายขายและการตลาด 93%
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 91%
• ฝ่ายกฎหมาย 90%
.
สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือผลการศึกษาชิ้นนี้ชี้ว่า AI จะเปลี่ยนโฉมหน้าการทำงานอย่างรวดเร็วในอีก 5 ปีข้างหน้าจากนี้ โดย 92% ของนายจ้างในภูมิภาคที่เข้าร่วมการสำรวจคาดการณ์ว่า จะใช้วิธีแก้ปัญหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือใช้ AI เป็นเครื่องมือภายในปี 2028 เลยทีเดียว เช่น แชทบอทที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
.
พร้อมกันนี้ นายจ้าง 95% ยังระบุด้วยว่า AI จะส่งผลบวกต่อองค์กร โดยนายจ้างจากประเทศอินโดนีเซียและอินเดียเป็นประเทศที่มีความคาดหวังสูงสุด
.
(การสำรวจดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามเกือบ 15,000 คนและองค์กรประมาณ 5,000 แห่งจากประเทศไทย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และเกาหลีใต้)
.
ที่มา : Salary Guide, AdeccoThailand, Brand Buffett
ติดต่อโฆษณา!